Kaukolämpö Kaukolämpö

Oulun Energia jalostaa pohjoisen luonnonvarat Toppilan voimalaitoksissa lämmöksi ja sähköksi. Oulun kotitalouksista noin 90 prosenttia saa lämpönsä turpeella, puulla ja biomassalla tuotetusta kilpailukykyisestä ja luotettavasta kaukolämmöstä. Kaukolämpö on ympäristöystävällinen valinta kiinteistön lämmitykseen. Keskitetty lämmöntuotanto vähentää merkittävästi paikallisia päästöjä ja lisää asumisviihtyvyyttä. Savukaasut puhdistetaan moninkertaisesti ja kaikkia päästöjä valvotaan jatkuvilla laadunmittauksilla.

Oulun Energian kaukolämmölle on myönnetty Energiateollisuus ry:n Reilu kaukolämpö -laatumerkki. Reilu kaukolämpö -laatumerkin periaatteisiin kuuluu, että merkin saanut yritys noudattaa toiminnassaan Energiateollisuus ry:n teknisiä ja taloudellisia suosituksia.

Miten kaukolämpö toimii
Kaukolämpö tuottaa rakennusten tarvitseman huoneiden ja muiden tilojen lämmityksen ja lämpimän käyttöveden. Sillä kannattaa hoitaa kaikki lämmitys, mukaan lukien märkätilojen lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys.

Kaukolämpövesi lämmittää lämmönjakokeskuksessa talon lämmitykseen ja käyttöveteen menevän veden ja palaa uudelleen voimalaitokselle kuumennettavaksi.

Kaukolämpöön liittyminen
Kaukolämpöliittymän edellytykset tulee selvittää etukäteen. Voimme tarjota kaukolämpöä vain niillä alueilla, jotka on suunniteltu kaukolämmitettäväksi tai joiden läheisyyteen nykyinen lämpöverkko ulottuu.

Uusilla alueilla kaukolämpöönliittyminen aloitetaan kaukolämpökyselyyn vastaamisella ja työtilauksella. Työtilausta varten tarvittavat tiedot kysytään kiinteistötietolomakkeella.

 1. Uusien kaava-alueiden pääasiallinen lämmitysmuoto on kaukolämmitys. Allekirjoita sinulle mahdollisesti toimitettu kaukolämpökysely ja palauta se allekirjoitettuna Oulun Energialle.
 2. Täytä kiinteistötietolomake Oulun Energian kotisivuilla: www.oulunenergia.fi/kaukolampo.
 3. Pyydä LVI-suunnittelijasi toimittamaan lämmityssuunnitelmat kahtena sarjana Oulun Energian kaukolämpöyksikköön hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kaksi kuukautta ennen lämmöntoimituspäivää.

  Suunnitelmien tulee sisältää:
  • Asemapiirustus (1:500), jossa näkyy kaikki tontilla olevat kiinteät rakenteet ja muut mahdolliset esteet (puut, pensaat, öljysäiliö ym.), jotka vaikuttavat kaukolämmön talojohtoreitin sijaintiin. Talon tekninen tila ja kaukolämpölinjan reittitoive tulee myös näkyä piirustuksessa.
  • Rakennuksen pohjapiirustus (1:50), jossa näkyy tekninen tila ja sen laitesijoittelu sekä mahdollinen putkireitti sisätiloissa.
  • Lämmitystekninen suunnitelma mitoitustaulukkoineen, joka sisältää lämmönjakokeskuksen kytkentäkaavion ja mitoitustiedot. Näiden tietojen pohjalta määritellään tuleva tilausvesivirta.

  Oulun Energian kotisivuilta löytyy ohjeita LVI-suunnittelijoille ja -urakoitsijoille
   
 4. Tilaa nousukulma Oulun Energialta noin viikkoa ennen sokkelin sisäisiä hiekkatäyttöjä.
 5. Sovi kaukolämmön talojohdon rakentamisaikataulu Oulun Energian kanssa noin kaksi kuukautta ennen lämmöntoimituksen aloittamista.
 6. Lämpösopimus tehdään, kun lämmityssuunnitelmat on hyväksytty ja lämmöntoimituspäivä varmistunut. Allekirjoita sinulle postitetut lämpösopimukset ja palauta toinen sopimuksista Oulun Energialle.
 7. Tilaa LVI-urakoitsijaltasi lämmönjakokeskuksen asennus.
 8. Tilaa painekoe LVI-urakoitsijaltasi ja Oulun Energialta painekokeen valvonta sekä käyttöönottokatselmus.
 9. Kaukolämpötoimitus alkaa.
 10. Oulun Energia asentaa kaukolämpömittarin ilman erillistä tilausta.
 11. Pyydä LVI-urakoitsijaltasi kaukolämpölaitteiden neuvontakäynti.

Kaukolämpöliittymän hinta
Liittymismaksun hinta määritellään asiakkaan lämmityssuunnitelmista saadun tilausvesivirran ja tonttijohdon pituuden mukaan. Uusilla alueilla liittymisjohdon pituus mitataan liittymissuunnassa olevasta korttelijohdosta lähtien mahdollista liittymisjohdon reittiä pitkin sovittuun mittauskeskuksen paikkaan. Talojohdon pituus mitataan Oulun Energian lämpösuunnitelmista.

Liittymismaksulaskua korjataan, jos liittymisjohdon pituus poikkeaa Oulun Energian suunnitelmista ± 5 metriä. Kaukolämpöön liittyminen hinnoitellaan aina erikseen vanhoilla alueilla sekä uusilla yksittäisen rakentamisen yhteydessä.

Oulun Energia rakentaa liittymismaksua vastaan kaukolämmön liittymisjohdon lämpöverkosta lämmönjakohuoneeseen sekä hankkii ja asentaa kaukolämmön mittauslaitteet. Asiakas puolestaan hankkii lämmönjakokeskuksen tarvittavine varusteineen ja asennuksineen. Liittymisjohdon kaivaminen ja täyttötyöt kuuluvat Oulun Energialle. Kaivannon viimeistelystä tontilla huolehtii asiakas.

Kaukolämpölaitteet ja niiden sijoittelu
Kaukolämpölaitteet voidaan jakaa kahteen ryhmään, Oulun Energian ja asiakkaan laitteistoihin.

 • Oulun Energian laitteistoksi katsotaan mittauskeskus, joka sisältää energiamittarin, suodattimen ja sulkuventtiilit. Myös talojohtoputkisto mittauskeskukselta runkolinjaan on Oulun Energian omaisuutta.
 • Asiakkaan laitteita ovat lämmönjakokeskus, lämmönjakokeskuksen ja mittauskeskuksen välinen ensiöputkisto, toisiopuolen putkistot, lämmityspatterit, lattialämmityspiirit jne.

Laitesijoittelu teknisessä tilassa
Kaukolämpölaitteiden sijoittelusta voit keskustella Oulun Energian suunnitteluinsinöörin sekä LVI-suunnittelijasi kanssa. Suunnitelmissa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat:

 • Laitteiden on hyvä sijaita lähellä ulkoseinustaa, jolloin kaukolämmön ensiöputken sisävedot jäävät vähäiseksi.
 • Teknistä tilaa ei suositella sijoitettavaksi makuuhuoneen läheisyyteen. Laitteen automatiikka saattaa aiheuttaa pientä ääntä.
 • Oulun Energian mittauskeskuksen eteen tulee jäädä vähintään 80 cm huoltotilaa. Mittauskeskuksen sulkuventtiilit tulee olla helposti käytettävissä.
 • Teknisessä tilassa kaukolämpölaitteet ja Oulun Energian mittauskeskus kannattaa sijoittaa mahdollisimman lähelle toisiaan, niin vältytään turhilta putkivedoilta.
 • Kaukolämpömittaukselle on tuotava sähkö ennen pääkytkintä omalla sinetöidyllä sulakkeella. Sähkötyöt tekee asiakkaan oma sähköurakoitsija. Vanhoissa kiinteistöissä voidaan hyödyntää esimerkiksi öljylämmityksen sähkönsyöttöä.
 • Teknisessä tilassa on hyvä olla lattiakaivo mahdollisien vuotojen ja huoltotöiden takia.

Kulku tekniseen tilaan
Tekniseen tilaan on hyvä järjestää lämmöntoimittajalle esteetön sisäänpääsy. Paras tapa ratkaista esteetön kulku on asennuttaa teknisen tilan puuoveen LC121-tyypin mukainen kaksoispesälukko. Toinen pesä on asiakkaan omaa avainta varten ja toinen Oulun kaupungin kunnallisteknisten tilojen sarjoituksen mukaista avainta varten. Asia kannattaa huomioida teknisen tilan ovea tilattaessa. Toinen vaihtoehto on asennuttaa avainsäiliö eli putkilo seinään teknisen tilan oven läheisyyteen. Putkiloon sijoitetaan teknisen tilan oven avain. Putkilo avataan Oulun kaupungin teknisten tilojen sarjoituksen mukaisella avaimella. Omakotitaloissa järjestetään esteetön kulku vain silloin, kun talossa on erillisellä ovella varustettu tekninen tila, josta ei pääse muihin tiloihin.

Kaukolämpöliittymän rakentaminen
Kaukolämpökaivanto kaivetaan Oulun Energian työsuunnitelman mukaan, pohjana suunnitelmalle on asiakkaan lämmityssuunnitelmat. Kaivannon poikkileikkaus on noin 1 metri x 1 metri. Kaivanto tehdään pyöräalustaisella kaivinkoneella, joten tontilla tulee olla riittävästi työtilaa koneelle. Talojohdonkaivaminen ja täyttötyöt kuuluvat Oulun Energialle. Kaivutöiden jälkeen kaivantoon asennetaan kaukolämpöputkisto ja tekniseen tilaan mittauskeskus. Ennen käyttöönottokatselmusta putkistoon tehdyt hitsaussaumat tarkistetaan ja eristetään, jonka jälkeen kaivanto täytetään.

Asiakkaan tulee hallussaan olevan tontin alueella siirtää kustannuksellaan kaikki mahdolliset puutarhaistutukset ja arat rakennelmat työalueelta sekä talojohtotyön jälkeen vastata viimeistelyyn kuuluvista puutarha- ja päällystetöistä, siivouksesta yms.

Nousukulman eli sokkelinalituselementin asentaminen uudiskohteeseen
Tavallisesti omakotitalon nousukulman mitat ovat 3 x 1,5 metriä. Tarvittaessa voidaan toimittaa myös 1,5 x 1,5 metrin kulma. Asiakkaan tulee huolehtia, että nousukulma asennetaan ohjeiden mukaisesti.

 • Nousukulmaa tulee käsitellä varovasti.
 • Nousukulman päähän tulee jäädä puoli metriä työtilaa hitsaus- ja eritystöille. Putkenpään läheisyyteen ei saa asentaa salaoja- ja sadevesiputkia eikä sähkökaapeleita.
 • Nousukulman asentamisen jälkeen vaakaosuuden voi peittää kivettömällä hiekalla. Nousukulman pää on hyvä merkitä, jolloin se löydetään helposti tulevan kaivutyön yhteydessä.
 • Asiakkaan tulee huolehtia, että nousukulman teräsputkien päissä olevat suojatulpat pysyvät paikoillaan asennuksen aikana.

Nousukulman voi tilata kaukolämmön asiakaspalvelusta tai alueen suunnittelijalta noin viikkoa ennen sokkelin sisäisiä hiekkatäyttöjä. Suunnittelijoiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta.

Liittymän rakentaminen vanhassa kohteessa
Kaukolämpöputken sisäänvienti vanhaan kohteeseen on mahdollista toteuttaa seuraavien mallien mukaisesti:

Tekninen tila kellarissa:

 • Elementti tuodaan sisälle mahdollisimman läheltä tulevaa teknistä tilaa.
 • Oulun Energian urakoitsija tekee timanttiporalla reiän, josta elementti tuodaan sisätilaan. Ulkoseinustan puolelle tulee vedenpitävä tiiviste ja sisäpuoli tiivistetään uretaanilla.

Tekninen tila ensimmäisessä kerroksessa:

 • Kaukolämpöputki nousee lähellä seinustaa maanpinnan yläpuolelle, josta se viedään sisälle reiän kautta. Asiakas voi halutessaan itse "naamioida" sisäänvientikohdan talon pintamateriaalin mukaiseksi.

Kaukolämpölaitteiden asennus ja käyttöönotto
Asiakas huolehtii kustannuksellaan kaukolämpölaitteiden hankinnasta, asentamisesta ja liittämisestä Oulun Energian mittauskeskukseen. Asiakkaan LVI-asentaja tekee tarvittavat kytkennät mittauskeskukselta eteenpäin.

Oulun Energia suosittelee, että asiakkaan LVI-asentaja on Suomen LVI-yhdistyksen hyväksymä kaukolämpölaitteiden asentaja. Oulun Energian kotisivuilta löytyy lista Oulun seudun pätevistä asentajista

Lämmityslaitteiston valmistuttua asiakkaan tai asiakkaan LVI-asentajan tulee tilata Oulun Energian kaukolämpöyksiköstä laitteiston painekoe ja käyttöönottokatselmus. Laitteiston hyväksymisen edellytyksenä on muun muassa se, että sähkösyöttö kaukolämpömittausta varten on asennettu ja kytketty. Oulun Energia asentaa kaukolämpömittarin hyväksytyn käyttöönottokatselmuksen jälkeen.

Kaukolämpöä ei saa ottaa käyttöön ilman laitteiston käyttöönottokatselmusta ja hyväksyntää. Luvattomasti käytetystä lämmöstä laskutetaan suurimman kulutusmahdollisuuden mukaan.

Lisätietoja
Kaukolämmön liittymismaksuista ja liittymien rakentamisesta löytyy osoitteesta www.oulunenergia.fi/kaukolampo.

Kaukolämmön myynti:

 • myyntipäällikkö Raija Fyrstén p. 044 703 3428
 • palveluneuvoja Airi Partanen p. 044 703 3411

Suunnittelu ja rakennuttaminen:

 • suunnitteluinsinööri Jussi Kyrö p. 044 703 3423
 • suunnitteluinsinööri Pekka Muikkula p. 050 5718 355
 • yleissuunnittelija Mikko Vesterinen p. 044 703 3429

Katselmukset, tarkastus:

 • neuvontateknikko Matti Määttä p. 044 703 3413
 • neuvontateknikko Markku Nevalainen p. 044 703 3422

Oulun Energia

 • Käyntiosoite work Kasarmintie 6,
 • Puhelin 010 2877 800 work
 • Sähköposti
 • Verkkosivut www.oulunenergia.fi
Tiedot esitetään hCard-muodossa.