10.4. Vesijohto- ja viemäriverkostoon liittyminen - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

Vesijohto- ja viemäriverkostoon liittyminen Vesijohto- ja viemäriverkostoon liittyminen

Kun rakennuslupa on myönnetty, vesihuollon liittymissopimus tehdään Oulun Veden asiakaspalvelussa ja siitä voi sopia puhelimitse p. 08 5584 3800 tai internetin välityksellä. Asiakaspalvelu on avoinna ma–pe klo 8–15.30 (juhlapyhien aattona klo 8–15).

Suunnitelmat
Kiinteistön vesijohto- ja viemäriverkoston suunnittelua varten Oulun Vesi antaa kiinteistöä koskevan liitoslausunnon, jonka voi tilata puhelimitse, internetin kautta tai käymällä asiakaspalvelussa. Kun rakennuksen KVV-suunnitelma (3 sarjaa nitomalisäkkein) ja liitoslausunto (2 sarjaa) on toimitettu rakennusvalvontaan ja liittymissopimus tehty, voidaan kiinteistö liittää verkostoon.

Suunnitteluinsinööri Veli-Matti Hyyrynen, p. 044 703 3834
Suunnitteluinsinööri Jorma Kaipainen, p. 044 703 3884
Suunnitteluinsinööri Arja Röytiö, p. 044 703 3912
Suunnittelurakennusmestari Pentti Virkkula, p. 044 703 3833
etunimi.sukunimi@ouka.fi

Liittämistyö
Oulun Veden suunnittelijat antavat verkostoon liittymistä koskevia neuvoja ja ohjeita. Ennen liittämistä on lisäksi otettava yhteys Oulun Veden asiakaspalveluun. Asemakaava-alueella liittymispiste vesihuollon verkostoihin on tontin rajalla ja haja-asutusalueella runkojohto. Edellä mainitut rajat toimivat myös verkostojen ylläpitorajana.

Hinnat
Oulun Vedellä on käytössä liittymismaksu vesijohto- ja viemäriverkostoihin (jätevesi ja hulevesi) liittyville kiinteistöille. Voimassaolevat liittymismaksut, liittymismaksun soveltamisohje sekä Oulun Veden palveluhinnasto löytyvät internetsivulta http://www.oulunvesi.fi/hinnastot-ja-sopimusehdot.

Haja-asutusalueella käytetään vesihuoltolain aiheuttamisperiaatteen mukaisesti korotettua vesihuollon liittymismaksua.

Liittymismaksusta ei suoriteta arvonlisäveroa.

Jos kiinteistön kokonaiskerrosala ylittää asemakaavanmukaisen rakennusoikeuden, voi tällä olla vaikutusta liittymismaksun suuruuteen. Liittymismaksu koskee myös niitä kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet aikaisemmin viemäriverkkoon (tai harvemmin vesijohtoverkkoon).

Rakennusaikaisesta vedenkulutuksesta laskutetaan arviolaskutuksena kiinteä maksu, hinnat sivulta  http://www.oulunvesi.fi/hinnastot-ja-sopimusehdot.

Omakotitalon rakentajan on rakennettava vesimittaritila liitoslausunnon liitteenä olevan ohjeen mukaisesti ja tilattava vesimittarin asennus Oulun Veden asiakaspalvelusta ennen LVI-loppukatselmusta. Asennettava vesimittari on Oulun Veden omaisuutta.

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä suunnitelma jätevesien käsittelyn järjestämisestä, jos rakennusta ei voi liittää viemäriverkkoon. Suunnitelma käsitellään osana rakennuslupaa. Rakennusvalvonnan LVI-insinööriltä saa ohjeita jätevesien käsittelyyn. Ennen laitteiston peittämistä rakentajan tulee kutsua LVI-insinööri tarkastamaan, että jätevesien käsittely on toteutettu hyväksytyn suunnitelman ja annettujen määräysten mukaisesti.

Rakennusvalvonta
LVI-insinööri Juha Keinänen, p. 050 562 6827
www.ouka.fi/rakennusvalvonta

Haja-asutusalueella vesijohtoverkostoon liittyminen tehdään paikasta riippuen Oulun Veden tai paikallisen vesiosuuskunnan kanssa.

Lisäksi haja-asutusalueella on usean kiinteistön yhteisesti mahdollista hakea ympäristökeskukselta vanhalle asuinkiinteistölle vesihuoltoavustusta vedenhankinnan ja viemäröinnin suunnittelua sekä toteuttamista varten. Yksittäinen kiinteistö voi hakea valtion asuntorahaston korjausavustusta. Umpikaivojen osalta on mahdollista hakea Oulun Vedeltä sakokaivolietteiden vastaanottomaksuihin alempaa taksaa.

Oulun Vesi, asiakaspalvelu

  • Käyntiosoite work Kasarmintie 29, 90230 Oulu,
  • Puhelin work 08 5584 3800
    Faksi 08 557 2199
  • Sähköposti
  • Verkkosivut www.oulunvesi.fi
Tiedot esitetään hCard-muodossa.