Pientalon liittäminen vesijohto- ja viemäriverkostoon Pientalon liittäminen vesijohto- ja viemäriverkostoon

Kun rakennuslupa on myönnetty, vesihuollon liittymissopimus tehdään Oulun Veden asiakaspalvelussa (Kasarmintie 29). Hakemuksen voi tehdä Oulun Veden verkkosivuilla https://www.ouka.fi/oulu/oulun-vesi/liittymasopimukset lomakkeella tai siitä voi sopia puhelimitse asiakaspalvelussa (p. 08 5584 3800).  Asiakaspalvelu on avoinna ma–to klo 8–15.30, pe 9-15.30  ja juhlapyhien aattona klo 8–15.

Suunnitelmat

Kiinteistön vesijohto- ja viemäriverkoston suunnittelua varten Oulun Vesi antaa kiinteistöä koskevan liitoslausunnon, jonka voi tilata Oulun Veden verkkosivun http://www.oulunvesi.fi/oulu/oulun-vesi/liitoslausunnon-tilaus lomakkeella tai soittamalla asiakaspalveluun. Liitoslausunto on liitettävä rakennuslupahakemukseen. Kiinteistön vesi- ja viemärijohtosuunnitelma (KVV -suunnitelma) toimitetaan rakennusvalvontaan, joka Oulun Veden toimeksiannosta hyväksyy suunnitelman ja valvoo että KVV- työt tehdään suunnitelman mukaisesti.

Liittämistyö

Kiinteistön talojohdot voidaan liittää Oulun Veden vesihuollon verkostoihin, kun liittymissopimus on tehty.

Oulun Veden suunnittelijat ja asiakaspalvelu antavat verkostoon liittymistä koskevia neuvoja ja ohjeita. http://www.oulunvesi.fi/yhteystiedot.

Asemakaava-alueella liittymispiste vesihuollon verkostoihin on tontin rajalla ja haja-asutusalueella runkojohto. Edellä mainitut rajat toimivat myös verkostojen vastuu- ja ylläpitorajana.

Hinnat
Oulun Vedellä on käytössä liittymismaksu vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Voimassaolevat liittymismaksut, liittymismaksun soveltamisohje sekä Oulun Veden palveluhinnasto löytyvät verkkosivulta http://www.oulunvesi.fi/hinnastot-ja-sopimusehdot.

Vesimittari

Omakotitalon rakentajan on rakennettava vesimittaritila liitoslausunnon liitteenä olevan ohjeen mukaisesti ja tilattava vesimittarin asennus Oulun Veden asiakaspalvelusta ennen LVI-loppukatselmusta. Asennettava vesimittari on Oulun Veden omaisuutta.

Haja-asutusalueen poikkeuksia

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä suunnitelma jätevesien käsittelyn järjestämisestä, jos rakennusta ei voi liittää viemäriverkkoon. Suunnitelma käsitellään osana rakennuslupaa. Rakennusvalvonnan LVI-insinööriltä saa ohjeita jätevesien käsittelyyn. Ennen laitteiston peittämistä rakentajan tulee kutsua LVI-insinööri tarkastamaan, että jätevesien käsittely on toteutettu hyväksytyn suunnitelman ja annettujen määräysten mukaisesti.

Haja-asutusalueella vesijohtoverkostoon tai jätevesiverkostoon liittymisestä sovitaan paikasta riippuen Oulun Veden tai/ja paikallisen vesi/viemäriosuuskunnan kanssa.

Umpikaivojen osalta on mahdollista hakea Oulun Vedeltä sakokaivolietteiden vastaanottomaksuihin alempaa taksaa. http://www.oulunvesi.fi/sakokaivolietteen-vastaanotto)

 

 

 

Oulun Vesi, asiakaspalvelu

  • Käyntiosoite work Kasarmintie 29, 90230 Oulu,
  • Puhelin work 08 5584 3800
    Faksi 08 557 2199
  • Sähköposti
  • Verkkosivut www.oulunvesi.fi
Tiedot esitetään hCard-muodossa.