11. Maankaivutyöt katualueella 11. Maankaivutyöt katualueella

11.1. Kaivuluvan hakeminen
11.2. Kaivutyön suorittaminen
11.3. Liikennemerkkien vuokraus