11.1. Kaivuluvan hakeminen 11.1. Kaivuluvan hakeminen

Ennen katualueella tehtävien kaivantotöiden aloittamista on haettava kaivulupa yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden katu- ja viherpalveluista. Lomake ilmoituksen tekemiseksi löytyy osoitteesta: www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/lomakkeet. Tontilla kaivettaessa erillistä kaivulupaa ei tarvita.

Ennakkotoimenpiteet
Ennalta tiedossa olevat kaivutyöt on sovitettava yhteen muiden katualueella työskentelevien yksiköiden kanssa yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden ohjaaman ajoitusmenettelyn mukaisesti.

Mikäli kaivutyö vaikuttaa haittaavasti kadun tai kevyen liikenteen väylän käyttöön, on siitä ilmoitettava Oulun seudun liikenteen hallintakeskukseen. Lomake ilmoituksen tekemiseksi löytyy osoitteesta: www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/lomakkeet. Ennen kaivutöiden aloittamista on kaivuluvan hakijan selvitettävä mahdollisten kaapeleiden ja laitteiden sijainti eri laitosten (Oulun Energia, Oulun Vesi, DNA Palvelut Pohjois-Suomi, ym.) kanssa. Mikäli alueella on kaapeleita, on kaivuluvan hakijan pyydettävä asianomaiselta laitokselta kaapelinäyttö.

Kaivukohteessa pidetään tarvittaessa alkukatselmus, jossa määritellään kaivutyön sijainti. Katselmuksessa on läsnä kaivuluvan saaja ja ylläpitovalvoja. Kaivutyön tekijä vastaa siitä, että katu on varustettu asianmukaisin liikennemerkein ja sulkulaittein niin, että kadun liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus säilyvät kaivantotöistä huolimatta.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu,
  • Puhelin work • Lisätietoja vanha Oulu: ylläpitovalvoja Mika Jutila, p. 044 703 2214 ja kunnossapitopäällikkö Kai Mäenpää, p. 044 703 2229 tai faksi 08 557 2343
    • Haukipudas: tiemestari Seppo Kuoppala, p. 0400 284 164
    • Kiiminki: tiemestari Tuomo Kääriä, p. 044 499 3121
    • Yli-Ii ja Oulunsalo: tiemestari Jouni Leskinen, p. 044 703 2119
Tiedot esitetään hCard-muodossa.