Puunkaato Puunkaato

Asemakaava-alueella sijaitsevan tontin puunkaadosta tulee aina ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan. Puunkaato muilla kuin omakotitalotonteilla on luvanvaraista. Myös omakotitalotontilla puunkaato voi olla luvanvaraista, jos puulla, yksittäiselläkin, on maisemallista tai kaupunkikuvallista arvoa.

Omakotitalotontilla (vuokra- tai omistus) sijaitsevien puiden kaatamisessa ota yhteyttä Oulun rakennusvalvonnan suunnitteluhortonomiin esim. sähköpostitse tai puhelimitse.

Yhteystiedot: suunnitteluhortonomi  Päivi Latvalehto

sähköposti paivi.latvalehto@ouka.fi  puhelin 044 7032 094

Asunto-osakeyhtiöiden pitää hakea tontillaan sijaitsevien puiden kaatoa varten maisematyölupa kirjallisesti rakennusvalvonnasta. Lupahakemukseen liitetään vähintään asemapiirustuksesta otettu kopio, johon kaadettavat puut on merkitty (laji, kpl-määrä). Lisäksi hakemukseen liitetään ote tai jäljennös hallituksen sen kokouksen pöytäkirjasta, jossa puiden kaatamista on käsitelty. Myös naapureita on kuultava, jos puusto sijaitsee tontin rajan läheisyydessä.

Luvan hakijan on itse hankittava puiden kaataja. Kaadetut puut jäävät tontin haltijalle.

Puun kaatoa varten haetaan maisematyölupa ensi sijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Mahdollinen naapureiden kuuleminen voidaan suorittaa naapurilomakkeella (pdf).

Yleisillä puisto- ja katualueilla sijaitsevien puiden hoidosta ja kaatamisesta vastaa katu- ja viherpalvelut