13.1. Rakennustyömaan jätehuolto 13.1. Rakennustyömaan jätehuolto

Paras jäte on syntymätön jäte. Jätelain mukaan kaikkien on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteen välttäminen kulkee käsi kädessä taloudellisuuden kanssa: kaikki jätteeksi päätyvä on rahalla hankittua ja jätehuoltomaksuina siitä maksetaan jo toistamiseen. Lajittelemalla jätteet hyötykäyttöön pienennetään jätteenkäsittelymaksuja, mutta suurimmat säästöt saadaan jätteen synnyn ehkäisyllä.

Rakentajan on huolehdittava siitä, ettei työmaalta pääse jätteitä tai roskia leviämään ympäristöön. Jokainen on velvollinen keräämään pois esim. myrskytuulen kuljettamat jätteensä ja roskansa ympäristöstä.

Rakennustoiminnassa syntyvät tuotanto- ja purkujätteet sekä käyttämättä jääneet ainekset on lajiteltava ja toimitettava hyödynnettäviksi.

Kotitaloudet voivat viedä maksutta Oulun Ruskon jätekeskuksen Oivapisteeseen lajitellut hyötyjätteet, kuten metallin, puhtaan ja pintakäsittelemättömän puun, paperin, pahvin ja kartongin sekä pakkauslasin. Jäljelle jäävästä sekalaisesta rakennusjätteestä peritään painon mukaan maksu. Ekopisteitä ei ole tarkoitettu rakennusaikaiselle hyötyjätteelle.

Rakennustyömaalla syntyviä vaarallisia jätteitä ovat mm. maalit, lakat, liuottimet, sähkölaitejäte ja painekyllästetty puu. Kotitaloudet voivat viedä niitä Ruskoon veloituksetta kohtuullisia määriä. Asbestijäte (maksullinen) tulee toimittaa omana kuormana Ruskoon. Käytöstä poistettuja kyllästettyjä sähkö- ja puhelinpylväitä ei saa käyttää asuinalueilla ja kotitalouksissa.

Jätteitä, kuten rakennusjätettä, ei saa polttaa tulisijoissa eikä avopolttona. Puhdasta puuta voi hyödyntää polttopuuna. Myöskään raivausjätettä ei saa polttaa kaava-alueilla eikä taajaan asutuilla alueilla avonuotiossa.

Ylijäämämaita voi hyödyntää tonteilla tai toimittaa luvanvaraiseen hyödyntämis- tai läjityspaikkaan.

Oulun Jätehuolto

  • Käyntiosoite work Ruskonniityntie 10, 90630 Oulu,
  • Puhelin work Jätehuoltoneuvoja Mari Juntunen, p. 044 703 3977
  • Verkkosivut www.ouka.fi/jatehuolto
Tiedot esitetään hCard-muodossa.