5. Rakennussuunnittleun ohjaus 5. Rakennussuunnittleun ohjaus

5.1. Ennakoiva laadunohjaus
5.2. Tilasuunnittelun ja tontin käyttösuunnitelman ohjaus
5.3. Teknisen laadun ohjaus