5.1. Ennakoiva laadun ohjaus

Nyt käynnistyvä rakennushankeenne on yksi elämänne suurimmista taloudellisista investoinneista, jossa onnistuminen ei saa olla sattumanvaraista. Laatuvalintojen tulee olla tietoisia ja harkittuja sekä niiden tulee määräytyä omista lähtökohdistanne, kuitenkin määräysten vähimmäistason täyttäviä. Rakentamisessa olennainen laatu on etupäässä muuta kuin näkyvien pintamateriaalien valintoja.

Oman pääsuunnittelijan (arkkitehti, rak.arkkitehti, talonrakennusalan dipl.ins., insinööri tai rak.mestari) hankinta on ensimmäinen keskeinen tehtävänne. Jos toteutettava rakennushanke on rakennussuunnittelun (tilojen, toimivuuden, tontinkäytön, ympäristön tai arkkitehtuurin) osalta vaativa, tulee rakennussuunnittelun riittävä osaaminen pääsuunnittelun lisäksi olla käytettävissä heti hankkeen alussa.

Rakennusvalvonnan laatuohjauksen tavoitteena on rakennushankkeen hyvä kokonaislaatu. Kokonaisvaltainen laatuohjaus sisältää sekä arkkitehtonisen että teknisen laatuohjauksen.

Arkkitehtonisen ja kaupunkikuvallisen ohjauksen tavoitteena on luoda aikaa kestävää, toimivaa ja esteettisesti kaunista asuinmiljöötä.

Teknisen laadun valinnat vaikuttavat rakennuksen pitkäikäisyyteen, turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä luonnollisesti rakennuksen elinkaarikustannuksiin ja energiankulutukseen.

Oulun rakennusvalvonnan laadunohjaus on tunnustettua ja palkittua palvelua pientalorakennuttajalle. Oululaisilla pientalorakentajilla on mahdollisuus saada laajaa rakennuslupamaksuun sisältyvää laadunohjausta ja -koulutusta. Rakennusvalvonnan laatuohjauksesta saa parhaimman hyödyn osallistumalla tilaisuuksiin yhdessä oman ammattilaisen kanssa jo ennen kuin varsinainen suunnittelu on käynnistynyt ja tilaussopimuksia on tehty.

Laatuohjauksen sisältö
Pientalon kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen sekä tontin käytön ohjaus. Asuttavuuden ja esteettömyyden ohjaus.

Laadunohjauksen ja varsinaisen suunnittelun aikataulu
Perheen henkilökohtaisten laatuvalintojen tekeminen vaatii keskimäärin neljän kuukauden työskentelyn suunnittelun ja laadunohjausjärjestelmän parissa. Varsinainen rakentaminen voisi käynnistyä aikaisintaan 5 kuukauden kuluttua tontin myöntämisestä. Rakennusvalvonta suosittelee kaikille tontinsaajille tällaista aikataulua ennen varsinaista rakentamisvaihetta.

Pientalorakentamisen laadunohjaus järjestetään vuosittain keväisin ja syksyisin välittömästi Oulun kaupungin tonttijaon jälkeen. Tarkempi aikataulu löytyy rakennusvalvonnan kotisivuilta, ja kaupungin tontinvarauksen saaneille postitetaan ohjelma suoraan kotiin.

Laatuohjaus käynnistyy yleisellä info-tilaisuudella, jolloin tontinsaajilla ei vielä ole yksityiskohtaista hahmotelmaa omasta talosta eikä sitoutumista talotyyppiin/talotoimitukseen. Suunnittelutyölle luodaan perusraamit, jotta kokonaislaadussa onnistutaan. Talomallin ja tontin käyttösuunnitelman valinnat tulevat seuraavaksi kortteleittain tapahtuvassa arkkitehtiohjauksessa (korttelikokoukset), ja samanaikaisesti tehdään teknisen laadun yksilölliset talokohtaiset valinnat, työkaluna www.pientalonlaatu.fi.

Rakennusvalvonnan laatuohjauksen tavoitteena on pientalon kokonaislaadun määrittäminen ennen rakennusluvan myöntämistä. Asiantuntijoiden palkkaaminen suunnitteluun varmistaa osaltaan onnistuneen lopputuloksen.

Rakennusvalvonta

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu,
  • Puhelin work 08 5584 3500
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.