5.3. Teknisen laadun ohjaus 5.3. Teknisen laadun ohjaus

Pientalon teknisen laadun ohjaus
Pientalorakennuttajan avuksi Oulun rakennusvalvonta on kehittänyt pientalon teknisen laadun suunnittelu- ja arviointijärjestelmän, www.pientalonlaatu.fi. Palvelu on ilmainen.

Pientalonlaadun arviointijärjestelmän tehtävänä on auttaa rakentajaperhettä määrittämään omat teknisen laadun tavoitteensa. Em. laatuohjausjärjestelmän ympäristöministeriö on julkaissut v. 2006 ympäristöoppaana: "Pientalon tekninen laatu – Tähtiluokitus". Tämä opaskirja jaetaan kaikille oululaisille tontinsaajille ensimmäisessä laadunohjausinfossa.

Arviointijärjestelmää ja sen käsikirjaa, ympäristöopasta, käytetään laatuohjauksessa perustyökaluina. Järjestelmä toimii "yhteisenä kielenä" rakentajaperheen, suunnittelijan, urakoitsijan ja talotehtaan välillä. Nettiversioon tekemänne laatutavoitteet kirjautuvat muistiin ja hankkeenne muiden osapuolten nähtäville. Tällöin on mahdollisuus saavuttaa asetetut tavoitteet valmistuvassa talossa. Lisäksi on kehitetty viisi laatukorttia, joilla autetaan laatuvalintojen tekemistä.

Kehitämme laadunvarmistusmenetelmää suunnittelun ja toteutuksen osa-alueille Sera-hankkeessa. Tavoitteena ovat sähköiset tarkistuslistat, joiden avulla voidaan seurata asetettujen laatutavoitteiden toteutumaa suunnittelussa ja työmaatoteutuksessa. Myöhemmin tarkistuslistoista muodostuu osa huoltokirjan dokumentaatiota. Järjestelmän tavoitteena on varmistaa, että pientaloista tulee asetetun laatutavoitteen mukaisia.

Ohjaukseen osallistuvien odotetaan asettavan laatutavoitteet (kosteuskestävyys, energiankulutus, sisäilmasto ja ympäristövaikutukset) tietoisten valintojen pohjalta. Arviointijärjestelmä arvottaa valinnat laatutähdiksi siten, että määräysten mukainen minimitaso on 1 tähti ja maksimitaso 5 tähteä. Kaikki rakentajat voivat yhdessä oman pääsuunnittelijansa kanssa hyödyntää järjestelmää omassa rakennushankkeessaan. Rakennusvalvonta auttaa järjestelmän käyttöönotossa järjestämällä laatuohjausiltoja.

Rakennusvaurioiden ennaltaehkäisy
Rakennusvaurioiden ehkäisemiseksi on suunnittelussa ja rakentamisessa muiden ratkaisuiden ohessa kiinnitettävä erityistä huomiota mm. seuraaviin yksityiskohtiin:

 • Rakennuspaikan ja lattiapinnan korkeusasemat sekä keskinäiset korkeussuhteet.
 • Suositellaan kattovesien johtamista hulevesiviemäriin tontin kuivattamiseksi. Kattovedet voidaan johtaa osittain myös umpinaiseen säiliöön/kaivoon, jota käytetään pihakasvien kasteluun.
 • Pintavesien poisjohtaminen rakennusten seinustoilta ja tontin takaosista (ei kuitenkaan naapurin puolelle).
 • Lattian ja perustusten alle tehtävän kosteuden nousua estävän kapillaarikatkokerroksen on oltava riittävän paksu, 2 x kapillaarinen nousu (kuitenkin aina vähintään 200 mm), ja maa-aines voi olla esim. pestyä ja riittävän karkeaa (4–22 mm tai 6–16 mm). Maa-ainestoimittajalta on pyydettävä kapillaarikerroksena toimivasta maa-aineksesta kapillaarisuus- ja puhtaustodistus. Salaojasora ei sovellu kapillaarikatkon materiaaliksi.
 • Ulkoseinän- ja yläpohjarakenteiden ulkokerrosten tuulettuminen.
 • Sisäpuolisen ilmanvaihdon tehokkuus koko asunnossa ja erityisesti kosteissa tiloissa sekä ilmanvaihdon toimivuus myös talviolosuhteissa.
 • Pesuhuoneen ja saunan lattioiden vedeneristys ja pintakallistukset sekä pesuhuoneen seinien vedeneristys myös kivirakenteisissa lattioissa ja seinissä (kosteussulkusively ei ole riittävä).
 • Rakennusmateriaalien ja työvaiheiden sääsuojauksen tärkeys huomioitava.

Edellä lueteltujen yksityiskohtien ratkaisut tulee esittää rakennuslupapiirustuksissa rakennetyypein. Rakennusvalvonta kiinnittää niihin huomiota lupakäsittelyssä ja työmaalla katselmuksissa.

Energiatehokas omakotitalo
Oulun omakotitalotuotannossa rakennusvalvonnan sitova energiansäästötavoite on 35 % nykyisten v. 2008 määräysten vähimmäistasoon nähden. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi rakennusvalvonta suosittelee "matalaenergiatalojen" rakentamista, jolloin säästö on vähintään 50 %. Investointikustannusten lisäys on noin 1–3 % rakennuskustannuksista. Laatuvalinnoilla hillitset ilmastonmuutosta, tutustu rakennusvalvonnan energiansäästökorttiin ja www.pientalonlaatu.fi. Ks. kohta 4. Energiatehokkuus ja ilmastonmuutos

 • Tee talostasi pitkäikäinen, terveellinen ja elinkaarikustannuksiltaan edullinen. Tavoittele "matalaenergiatasoa".
 • Tee talon ulkovaipasta ilmatiivis. Hallitsemattomat ilmavuodot lisäävät energiankulutusta ja vedontunnetta.
 • Laita lämmöneristettä yläpohjaan 450–550 mm, alapohjaan 200–300 mm ja seiniin 220–300 mm.
 • Valitse energiataloudelliset ikkunat ja ovet, lämmöneristävyys u < 1,0.
 • Ilmanvaihdosta ei saa tinkiä. Ilmanvaihdossa tulisi lämpöä ottaa talteen vähintään 50 %.
 • Hyödynnä mahdollisimman paljon ilmaisenergioita – aurinkoa, maata, ilmaa ja tuulta. Minimoi ostoenergian käyttöä ja valitse ostoenergia, jolla on edullinen ympäristöprofiili.
 • Mitoita talosi perhekoon mukaan ja huomioi muunneltavuus, laajennettavuus ja jaettavuus. Vältä hukkaneliöitä. Talon muodolla ja sijainnilla sekä ikkunoiden suuntauksella on suuri merkitys energiankulutukseen ja siten myös ympäristöpäästöihin. Onnistuneen lopputuloksen varmistat hyvällä suunnittelulla.

Rakennusvalvonnan johtaja (vuoteen 2015 asti laatupäällikkö)
Pekka Seppälä, p. 044 703 2721

Insinöörit
Yhteystiedot rakennusvalvonnan kotisivuilta

LVI-insinööri
Yhteystiedot rakennusvalvonnan kotisivuilta

Rakennusvalvonta

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu,
 • Puhelin work 08 5584 3500
 • Sähköposti
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.