Rakennesuunnittelu - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

6. Rakennesuunnittelu 6. Rakennesuunnittelu

6.1. Suunnittelijat ja pätevyys
6.2. Suunnittelun lähtötiedot
6.3. Pientalojen tekninen laatu
6.4. Pääpiirustukset (= rakennuslupapiirustukset)
6.5. Erityissuunnitelmat ja selvitykset
6.6. Pihasuunnitelmat
6.7. Neuvonta paloteknisissä asioissa

 

6.1 Suunnittelijat ja pätevyys

Maankäyttö- ja rakennuslain 119 §:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että hänellä on käytettävissään pätevä henkilöstö. Suunnittelussa tulee olla pääsuunnittelija (ks. kohta 3. "Pääsuunnittelija"), joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erikoissuunnitelmat (rakennus, rakenne, LVI ja sähkö) muodostavat kokonaisuuden. Kukin erikoissuunnittelija vastaa omien suunnitelmiensa sisällöstä. Pää- ja rakennussuunnittelija voi olla sama henkilö. Vastaava työnjohtaja voidaan mahdollisesti myös kelpuuttaa pääsuunnittelijaksi, osaamisprofiilistaan riippuen.

Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi on tärkeää, että pääsuunnittelija on mukana hankkeen alusta alkaen – jo tonttia valittaessa!

Suunnittelijoilla tulee olla rakennusalan korkeakoulu-/ammattikorkeakoulututkinto ja riittävä kokemus.