6. Rakennesuunnittelu 6. Rakennesuunnittelu

6.1. Suunnittelijat ja pätevyys
6.2. Suunnittelun lähtötiedot
6.3. Pientalojen tekninen laatu
6.4. Pääpiirustukset (= rakennuslupapiirustukset)
6.5. Erityissuunnitelmat ja selvitykset
6.6. Pihasuunnitelmat
6.7. Neuvonta paloteknisissä asioissa