6.1. Suunnittelijat ja pätevyys 6.1. Suunnittelijat ja pätevyys

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että hänellä on käytettävissään pätevä henkilöstö. Suunnittelussa tulee olla pääsuunnittelija (ks. kohta 3. "Pääsuunnittelija"), joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erikoissuunnitelmat (rakennus, rakenne, LVI ja sähkö) muodostavat kokonaisuuden. Kukin erikoissuunnittelija vastaa omien suunnitelmiensa sisällöstä. Pää- ja rakennussuunnittelija voi olla sama henkilö. Pääsuunnittelija voidaan mahdollisesti kelpuuttaa myös vastaavaksi työnjohtajaksi, osaamisprofiilistaan riippuen.

Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi on tärkeää, että pääsuunnittelija on mukana hankkeen alusta alkaen – jo tonttia valittaessa.

Suunnittelijoilla tulee olla rakennusalan korkeakoulu-/ammattikorkeakoulututkinto ja riittävä kokemus.
 

Rakennusvalvonta

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu,
  • Puhelin work 08 5584 3500
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.