6.5. Erityissuunnitelmat ja selvitykset 6.5. Erityissuunnitelmat ja selvitykset

Rakennusluvan myöntämisen jälkeen on lupapäätöksessä nimetyt erityispiirustukset toimitettava lupaviranomaisille ennen kyseiseen työhön ryhtymistä. Useimmat piirustukset ovat tarpeen itse rakennustyön suorittamisessa, vaikka viranomaiset eivät niitä vaatisikaan.

Työpiirustukset
Työpiirustuksissa esitetään pohja- ja leikkauspiirrokset yksityiskohtaisesti mitoitettuina työn suoritusta varten. Ne ovat yleensä myös suuremmassa mittakaavassa kuin pääpiirustukset. Ellei rakennusluvan pohjapiirustuksia ole tarkennettu työpiirustustasolle, joutuu rakennustyön suorittaja päättämään monia asioita, esim. väliseinien ja -ovien tarkat paikat, rakennuspaikalla työtä tehdessään.

Rakennepiirustukset ja -laskelmat
Rakennepiirustuksissa ja lujuuslaskelmissa osoitetaan kantavien rakenteiden kestävyys ja mitat työn suoritusta varten. Niissä esitetään myös rakenteiden lämmön-, kosteuden- ja vedeneristykset. Rakennesuunnitelmat vaaditaan myös pientalossa.

Rakennesuunnitelmat toimitetaan sähköisen järjestelmän Erikoissuunnitelmat välilehdelle. Rakennesuunnittelijan tarkastamat ja allekirjoittamat kattoristikoiden valmistuspiirustukset, ladataan myös sähköisen järjestelmän erikoissuunnitelmiin.  Rakennesuunnittelija huolehtii lopulliset, päivitetyt ja täydelliset rakennesuunnitelmat rakennuttajalle. Rakennesuunnittelija tai pääsuunnittelija (tai vastaava työnjohtaja) tuo ja esittelee rakennepiirustukset rakennusvalvontaan. Puutteellisia suunnitelmia ei hyväksytä.

Tarkastettu ja tarvittaessa päivitetty energiaselvitys ja energiatodistus
Kaikkiin pientaloja koskeviin rakennuslupahakemuksiin on liitettävä energiatodsitus ja energiaselvitys. Energiatodistuksen laatii ARA:n energiatodistusten laatijan pätevyyden omaava henkilö ja energiatodistus toimitetaan luvan liitteenä hakuvaiheessa rakennusvalvontaan yhdessä energiaselvityksen kanssa (e-luvun laskenta, lähtötiedot, tasauslaskenta, lämmitystehontarve ja tiiveyskortti). Energiatodistus päivitetään käyttöönottokatselmuksen yhteydessä.

Ilmanvaihto- ja lämmityslaitesuunnitelmat
Ilmanvaihtopiirustuksissa esitetään ilmanvaihdon järjestäminen ja toiminta, tavoitearvot, kanavointi, eristykset ja laitteet mitoituksineen. Ilmanvaihdon ja lämmityslaitteiden suunnittelun yhteydessä tarkistetaan, että ko. suunnitelmat ja rakennusluvan hakuvaiheessa toimitettu energiaselvitys eivät ole ristiriidassa keskenään. Tarvittaessa energiaselvitys päivitetään suunnitelmien kanssa yhteensopivaksi.

Ilmanvaihtosuunnitelmia toimitetaan rakennusvalvontaan kaksi taitettua seläkesarjaa. Lämmityslaitepiirustuksia ei toimiteta rakennusvalvontaan, ellei lupaehdoissa ole sitä edellytetty.

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistopiirustukset
Piirustuksissa esitetään vesijohto, jätevesi- ja hulevesiviemärijärjestelmät laitteineen, varusteineen ja mitoituksineen sekä niiden liittyminen yleisiin johtoihin. Ks. myös kohta 10.4. Vesi- ja viemärisuunnitelmia toimitetaan rakennusvalvontaan kaksi taitettua seläkesarjaa.

Rakennusluvassa edellytettyjen suunnitelmien vastaanotto

Rakennesuunnitelmat
p. 044 703 2704 p. 044 703 2705, 

Lämmitys-, vesi- ja viemäri- sekä ilmanvaihto-suunnitelmat
p. 040 620 8487

Rakennusvalvonta

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu,
  • Puhelin work 08 5584 3500
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.