6.6. Pihasuunnitelmat 6.6. Pihasuunnitelmat

Pihan käyttöratkaisut ja pintavesien poisjohtaminen esitetään korkolukemineen ja korkeuskäyrineen rakennusluvan asemapiirroksessa. Erityisesti on huomioitava rakennusten sokkeleiden vierustat: kallistus sokkeleista poispäin tulee olla vähintään 150 mm 3 metrin matkalla. Pintavesiä ei saa johtaa naapurin puolelle. Yhteisille rajoille on muotoiltava painanteet, joista pintavesi johdetaan hallitusti pois tonteilta.

Tontin muotoilussa kiinnitetään huomioita liittymiseen naapuritonttien, katualueen ja puistoalueen korkeusasemiin. Pääsääntönä on, että oman tontin puolella tehdään loivasti luiskaus liittymäkorkeuteen. Asemakaavoitetuilla uusilla tonteilla on aina määrätty liittymäkorkeus katualueelle, ja osalla tontteja myös tontin takaosan nurkkapisteiden liittymäkorkeus voi olla määrätty.

Tarkka pihasuunnitelma mahdollistaa pihan pohjatöiden toteuttamisen jo talon rakentamisen kaivutöiden yhteydessä. Hyvin tehty pihan pohjustus tuo säästöä pihan rakennus- ja hoitokustannuksissa. Tapauskohtaisesti selvitetään, voiko tontin olemassa olevaa kasvillisuutta ja muita luonnon elementtejä säilyttää ja suojata rakentamisen aikana. Olevaa hyödyntämällä saadaan pihasta nopeasti ja edullisesti viihtyisä. Istutettavat kasvilajit valitaan siten, että ne soveltuvat alueen luontotyyppiin. Istutussuunnitelmissa huomioidaan myös yksityisyyden luominen oleskelualueelle ja suotuisan pienilmaston muodostuminen suojakasvillisuudella.

Kulkureitti tontilla ja sisäänkäynti tulee voida tarvittaessa rakentaa pyörätuolia tai rollaattoria apunaan käyttävälle asukkaalle sopivaksi.

Rakennusvalvonta

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu,
  • Puhelin work 08 5584 3500
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.