6.7. Neuvonta paloteknisissä asioissa 6.7. Neuvonta paloteknisissä asioissa

Rakennustyön aikana voidaan tarvittaessa antaa rakenteelliseen paloturvallisuuteen liittyviä neuvoja ja ohjeita.

Yhteydenotot
Palotarkastajat Jarkko Heikkinen, p. 044 703 8684