7.1. Lupamenettely 7.1. Lupamenettely

Rakennuslupaa haetaan Oulun kaupungin rakennusvalvonnasta  sähköisen asiointipalvelun kautta tai kirjallisena. Kirjallisena toimitettujen hakemuksien kustannuksiin lisätään skannausmaksu.

Pientalojen rakennuslupapäätökset tekee Rakennusvalvonnan johtaja. Lupapäätöksiä tehdään viikoittain. Luvan käsittely kestää 2–4 viikkoa lupahakemusten määrästä (vuodenajasta) ja lupa-asiakirjojen valmiudesta riippuen.

Rakennusluvan hakeminen kannattaa antaa ensisijaisesti pääsuunnittelijan tehtäväksi. Näin suunnitelmissa mahdollisesti olevat puutteet tulevat pääsuunnittelijan tietoon. Jos suunnitelma (asemapiirros) on esimerkiksi lattian ja pihan korkojen osalta puutteellinen, pysähtyy rakennuslupahakemuksen käsittely, kunnes suunnitelmaa on siltä osin täydennetty tai korjattu.

Suunnittelun alussa pääsuunnittelija hankkii kaikki tarvittavat lähtötiedot.


Lupapäätökset
Rakennusvalvonnan johtaja, Pekka Seppälä p. 044 7303 2721