7.2. Suunnitelmaluonnoksien esittäminen, neuvojen saaminen 7.2. Suunnitelmaluonnoksien esittäminen, neuvojen saaminen

Suunnitelmien esittäminen luonnosvaiheessa ja suunnitteluratkaisuista sopiminen ennakkoon rakennusvalvonnan arkkitehtien kanssa lyhentää yleensä lupahakemuksen käsittelyaikaa. Samalla se tarjoaa luvanhakijalle ja pääsuunnittelijalle mahdollisuuden saada asiantuntijoiden ohjeita ja mielipiteitä hankkeen suunnitteluun ja vieläpä ilman lisäkustannuksia.

Rakennusvalvonta toivoo yhteydenottoja jo suunnitteluvaiheen alussa, jolloin mahdollisten muutosten teko on edullisinta. Tapaamisaika rakennusvalvontaan on syytä sopia ennakkoon suoraan tarkastusarkkitehdeilta. Tarkastusarkkitehdit tavoittaa parhaiten sähköpostilla ja puhelimitse. 

Ohjeita ja neuvoja saa rakennusvalvonnan tarkastusarkkitehdeilta.

Rakennusvalvonnan yhteystiedot
 

Rakennusvalvonta

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu,
  • Puhelin work 08 5584 3500
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.