Lupahakemuksesta naapureille tiedottaminen - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

7.3. Lupahakemuksesta naapureille tiedottaminen 7.3. Lupahakemuksesta naapureille tiedottaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain säännösten mukaan tulee rakennuslupahakemuksen vireilletulosta tiedottaa naapureille. Lain mukaisia naapureita ovat viereisten ja vastapäisten kiinteistöjen omistajat tai haltijat. Virallisten rakennuslupakarttojen liitteenä on luettelo naapureista, joille tulee tehdä kirjallinen tiedottaminen. Naapurit varmentavat nimikirjoituksellaan tiedottamisen. Uusilla asemakaavoitetuilla rakentamisvaiheessa olevilla asuinalueilla naapurit tulee kuulla vain poikettaessa asemakaavasta tai rakennustapaohjeista. Näissä tapauksissa naapuriluettelo tilataan erikseen kartastopalveluista. Naapurien allekirjoittama naapuritiedotus/-kuulemislomake liitetään rakennuslupahakemukseen. Rakennusluvan hakijan kannattaa itse hoitaa lainmukainen lupahakemuksesta tiedottaminen. Kun luvanhakija tiedottaa itse, se nopeuttaa lupahakemuksen käsittelyä selvästi. Mikäli tiedottaminen tehdään viranomaistyönä, se viivästyttää luvan käsittelyä vähintään kaksi viikkoa sekä aiheuttaa lisäkustannuksia luvanhakijalle.

Rakennusvalvonnan sivuilta saa ladattua tiedottamista koskevan lomakkeen.

Rakennusluvan vireille tulosta tulee lisäksi tontille tulevan rakennushankkeesta kertovan kyltin / ilmoituksen.

Rakennusvalvonta

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu,
  • Puhelin work 08 5584 3500
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.