8. Rakennuksen paikan merkitseminen ja korkeusasemasta päättäminen 8. Rakennuksen paikan merkitseminen ja korkeusasemasta päättäminen

Lattiakorkeus tulee olla valmiina lupahakemuksen piirustuksissa ja sen suunnittelee rakennuksen pääsuunnittelija. Lattiakorkeus tulee olla tuotuna rakennuspaikalle ennen aloituskokousta. Ennen korkeusmerkinnän tilaamista tulisi kaataa puusto pois rakennusten ja kulkuväylien alta. Ks. kohta 12. "Puiden kaataminen tontilla".

Poikkeaminen rakennusluvassa vahvistetuista korkeuslukemista, ilman että asiasta on sovittu lupaviranomaisen kanssa, on ehdottomasti kielletty. Korkeuslukeman virhettä epäiltäessä on välittömästi otettava yhteys rakennusvalvontaan, esimerkiksi tarkastusinsinööreihin. Pyrkimys rakentaa naapureitaan korkeammalle ei ole hyväksyttävä lähtökohta.

Rakennusluvassa vahvistetun korkeusaseman soveltuvuus ympäristöön ja naapurirakennuksiin on rakennuttajan, pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan varmistettava rakennuspaikalla maanrakennustöiden yhteydessä ennen perustusten rakentamista. Vaatimus on ehdoton. Rakennusvalvonnan tarkastusmestari varmistaa aloituskokouksen yhteydessä kyseisen arvioinnin suorittamisen.

Rakennuksen paikan merkitsemisen tarkoituksena on ohjata rakentajaa rakentamaan rakennusluvassa määriteltyyn paikkaan.

Rakennuksen paikan merkitseminen on tilattava ennen varsinaisen rakennustyön aloittamista. Merkintämittauksen ajankohta on syytä valita niin, että rakennusala on raivattu, pintamaa kuorittu ja mahdollinen sorapatja levitetty. Jos merkintämittaus tehdään ennen pintatöitä, merkit helposti häviävät.
Merkitseminen edellyttää, että rakennuslupa on myönnetty.

Hinta
Rakennuksen paikan merkitsemisestä peritään maksu rakennusluvan lupamaksun yhteydessä. Maksu sisältää kuusi nurkkamerkkiä. Jos rakentaja haluaa lisäpisteitä, laskutetaan siitä erikseen.

Toimitusaika
Toimitusaika on noin viikko.

Rakennuksen paikan merkitsemisten ja sijaintikatselmusten tilaukset suoraan valmistelijoilta

Oulu: Juhani Nissinen, p. 044 703 2305
Haukipudas: Jyrki Barck, p. 050 420 1599
Kiiminki: Pentti Stenius, p. 044 703 2321
Oulunsalo: Pentti Stenius, p. 044 703 2321
Yli-Ii: Jyrki Barck, p. 050 420 1599

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu,
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.