9.10. Loppukatselmukset

Käyttöönottokatselmus
Jos rakennus tai sen osa halutaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, pyydetään käyttöönotettavalle osalle rakennusvalvonnasta osittainen loppukatselmus. Käyttöönotettavan osan tulee silloin täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Asuintiloissa tämä tarkoittaa, että

  • lämmitys-, ilmanvaihto, vesi- ja viemärilaitteistot ovat valmiit ja tarkastetut
  • sähkölaitteista ei ole vaaraa henkilöturvallisuudelle ja
  • portaiden ja parvekkeiden kaiteet sekä muut rakennuksen turvajärjestelyt ovat kunnossa
  • energiaselvitys on tarkistettu ja tarvittaessa päivitetty sekä pääsuunnittelija on allekirjoittanut tarkistetun energiaselvityksen.

Myös talotikkaiden ja vesikaton kulkuteiden tulee olla valmiita.

Loppukatselmus
Loppukatselmus pyydetään rakennusvalvonnalta, kun rakennus on valmis, kuitenkin viimeistään ennen luvan voimassaoloajan päättymistä. Tässä katselmuksessa rakennuksen hyväksymisen edellytyksenä on hyväksyntä kaikissa edellä mainituissa rakennustyön aikaisissa katselmuksissa.

Rakennusvalvonta

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu,
  • Puhelin work 08 5584 3500
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.