9.2. Aloituskokous 9.2. Aloituskokous

Aloituskokouksessa käydään läpi tulevaa rakennushanketta ja varmistetaan vastuuhenkilöiden tehtävät. Samalla rakennusvalvonta haluaa varmistaa, että eri osapuolet ovat asianmukaisesti harkinneet rakennusluvassa vahvistettujen lattian ja pihan korkeuslukemien soveltuvuutta sekä pihan pintavesien poisjohtamista. Aloituskokous pyydetään, kun rakennuslupa on myönnetty sekä tontin ja naapurirakennusten korkeusasemat on selvitetty. Lattiakorkeus tulee olla tuotuna rakennuspaikalle ennen aloituskokousta. Maatöitä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuksen korkeusasema on tarkistettu aloituskokouksessa. Aloituskokouksen pyytää tontin haltija. Hänen lisäkseen siihen osallistuu ainakin vastaava työnjohtaja ja pääsuunnittelija. Aloituskokouksessa on esitettävä rakennesuunnittelijan tekemät rakennepiirustukset perustuksista. Ohjeet perustusten rakennesuunnitteluun löytyvät osoitteesta www.ouka.fi/rakennusvalvonta.

Rakennusvalvonta

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu,
  • Puhelin work 08 5584 3500
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.