9.7. Öljylämmityslaitteiston katsastus 9.7. Öljylämmityslaitteiston katsastus

Ennen loppukatselmusta on paloviranomaisen katsastettava öljylämmityslaitteisto.

Tarkastus pyydetään
Oulu–Koillismaan pelastuslaitokselta p. 044 703 8680, p. 044 703 8681, p. 044 703 8684 ja p. 044 703 7685

Tarkastuksella tulee olla saatavilla öljylämmityslaitteiston asennustodistus.