A Rakentamisen valvonta ja suunnittelu

Huom. Tämä sivu on vanhan RakMk mukainen. Tämän sivun ja sen alisivujen määräykset, ohjeet ja tulkinnat koskeva vain ennen 1.1.2018 haettuja lupia. Kaikissa luvissa, joita on haettu 1.1.2018 tai sen jälkeen, tulee noudattaa uudistuneen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia.  

MRL 21 § 1. ja 2. momentti (1. virke)

"Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen toimielin, jona ei voi kuitenkaan toimia kunnanhallitus.

Rakentamisen neuvontaa ja valvontaa varten kunnassa tulee olla rakennustarkastaja."

MRL 149 § 2. momentti

"Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen
rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen.
Valvonta kohdistuu viranomaisen päättämissä työvaiheissa ja laajuudessa rakentamisen lopputuloksen kannalta merkittäviin seikkoihin."

/2.1.2014

sivusisältö

A RAKENTAMISEN VALVONTA JA SUUNNITTELU

 • Valvonta ja tekninen tarkastus
  • Vastaava työnjohtaja
  • KVV-/IV-työnjohtaja
  • Valvoja
  • Tarkastusasiakirja
  • Erityismenettely
  • Ulkopuolinen tarkastus
  • Rakennustyön keskeytys
 • Suunnittelijat ja suunnitelmat
  • Pääsuunnittelija
  • Rakennesuunnittelija
  • LVI-suunnittelija
  • Sähkösuunnittelija
  • Rakennesuunnitelmat
 • Käyttö- ja huoltokirja