A Rakentamisen valvonta ja suunnittelu - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

A Rakentamisen valvonta ja suunnittelu A Rakentamisen valvonta ja suunnittelu

MRL 21 § 1. ja 2. momentti (1. virke)

"Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen toimielin, jona ei voi kuitenkaan toimia kunnanhallitus.

Rakentamisen neuvontaa ja valvontaa varten kunnassa tulee olla rakennustarkastaja."

MRL 149 § 2. momentti

"Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen
rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen.
Valvonta kohdistuu viranomaisen päättämissä työvaiheissa ja laajuudessa rakentamisen lopputuloksen kannalta merkittäviin seikkoihin."

/2.1.2014

sivusisältö

A RAKENTAMISEN VALVONTA JA SUUNNITTELU

 • Valvonta ja tekninen tarkastus
  • Vastaava työnjohtaja
  • KVV-/IV-työnjohtaja
  • Valvoja
  • Tarkastusasiakirja
  • Erityismenettely
  • Ulkopuolinen tarkastus
  • Rakennustyön keskeytys
 • Suunnittelijat ja suunnitelmat
  • Pääsuunnittelija
  • Rakennesuunnittelija
  • LVI-suunnittelija
  • Sähkösuunnittelija
  • Rakennesuunnitelmat
 • Käyttö- ja huoltokirja