Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat

Tämän sivun alisivuille kootut tulkinnat, ohjeet ja määräykset ovat vanhan rakentamismääräyskokoelman mukaisia. Tämän sivun ja sen alisivujen määräykset, ohjeet ja tulkinnat koskevat siten ennen 1.1.2018 haettuja lupia. 

Kaikissa luvissa, joita on haettu 1.1.2018 tai sen jälkeen, tulee noudattaa uudistuneen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia. Uusista määräyksistä kootaan tulkintoja, ohjeita ja määräyksiä Oulun rakennusvalvonnan sivustolle pikku hiljaa. 

Rakennusten suunnittelua, rakentamisen työnjohtoa ja viranomaistoimintaa koskevat asetukset ja ohjeet tulivat voimaan 1.6.2015. Linkin takaa löytyy voimassa olevat asetukset ja ohjeet suunnittelutehtävien vaativuusluokista ja suunnittelijoiden kelpoisuudesta.

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Alla vanha RakMk A2:n mukainen kelpoisuus :

RakMk A2 4.1 Suunnittelijoiden kelpoisuuden arviointi


4.1.1 Määräys
Suunnittelijan koulutus ja kokemus yhdessä
muodostavat suunnittelijan pätevyyden. Vaadittava
kelpoisuus määräytyy suunnittelijan riittävästä
pätevyydestä suhteessa kulloisenkin
suunnittelutehtävän vaativuuteen.


4.1.2 Määräys
Rakennusvalvontaviranomainen toteaa rakennuslupakohtaisesti
suunnittelutehtävän vaativuuden
suhteessa rakennushankkeen ominaisuuksiin
ja ympäristön asettamiin vaatimuksiin
rakentamiselle. Tältä pohjalta rakennusvalvontaviranomainen
arvioi tehtävän vaativuutta suhteessa
suunnittelijan pätevyyteen, johon kuuluvat
suunnittelijan suorittama tutkinto ja muut
opintosuoritukset sekä kokemus ja näytöt asianomaisella
suunnittelualalla.


4.1.3 Määräys
Suunnittelijan kelpoisuus rakennuksen korjaus- ja
muutostyön suunnittelutehtävässä tulee arvioida
ottaen huomioon olemassa olevan rakennuksen
asettamat lähtökohdat ja uudesta käyttötarkoituksesta
mahdollisesti johtuvat vaatimukset.


4.1.4 Määräys
Pääsuunnittelijan kelpoisuuden tulee tavanomaisessa
rakennushankkeessa yleensä olla
vähintään samaa tasoa kuin hankkeen vaativimpaan
suunnittelutehtävään tarvittava kelpoisuus.
Pääsuunnittelijalla tulee olla eri toimialojen
suunnitelmien yhteensovittamisen
kokemus ja taito. Erikoisalan kokonaisuudesta
vastaavan erityissuunnittelijan kelpoisuuden
tulee olla vähintään samaa tasoa kuin erityissuunnitelman
vaativimpaan suunnittelutehtävään
tarvittava kelpoisuus.


4.1.5 Määräys
Rakennusvalvontaviranomainen tekee pyydettäessä
erillisen päätöksen henkilön kelpoisuudesta
toimia suunnittelijana kyseessä olevassa
hankkeessa.

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Rakennusalan suomalaiset järjestöt ovat perustaneet Fise Oy -nimisen yhtiön, jonka tarkoitus on todeta rakennusalan henkilöpätevyydet ja koota ne yhteen rekisteriin.

FISEn tarkoitus on todeta rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet ja koota ne yhteen rekisteriin.

FISEN:n sivuilta löydät pätevät suunnittelijat, työnjohtajat ja muut rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan pätevät henkilöt, myös paikkakuntakohtaisesti.

/2.5.2019