Asikainen Aila - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

Aila Asikainen Aila Asikainen

  • Suorittaa lautakunnalle kuuluvaa kaupunkikuvallista valvontaa ja selvittää rakennusten soveltumisen ympäristöön
  • Valmistelee toimialaansa kuuluvat asiat kaupunkikuvatyöryhmälle ja lupahakemuksesta päättävälle viranomaiselle
  • Opastaa rakennuttajia ja suunnittelijoita rakentamiseen ja kaupunkikuvaan liittyvissä kysymyksissä
  • Ottaa vastaan istutus- ja värityssuunnitelmat
  • Ratkaisee myynti-, tiedotus- ja mainoslaiteluvat sekä tontin aitaamista koskevat ilmoitukset
  • Ratkaisee maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset maisematyölupa-asiat

Aila Asikainen, tarkastusarkkitehti

  • Puhelin work 044 703 2701
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.