Aitailmoitus

Oulun rakennusjärjestyksen mukaisella asemakaava-alueelle rakennettava aita edellyttää toimenpidelupaa. Raja-aita tulee rakentaa tontin rajalle. 

Aitojen luvanvaraisuudesta määrätään myös alueellisissa rakennusjärjestyksissä. Aitojen korkeudesta, väristä ja sijoituksesta taas voidaan määrätä alueen rakentamistapaohjeissa. Tonttien välisellä rajalla aidan rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavat tontin haltijat puoliksi ellei muuta ole sovittu.

Istutettava pensasaita ja tontin sisäiset aidat eivät edellytä rakennusvalvonnan lupaa. 

Kun aidan paikan merkitseminen liittyy myönnettyyn lupaan (kuuluu luvan hintaa), sen voi pyytää seuraavista numeroista:

Oulu: Arto Kurvinen, p. 040 058 8865  
Kiiminki; Pentti Stenius, p. 044 703 2321 
Oulunsalo: Pentti Stenius, p. 044 703 2321
Haukipudas: Jyrki Barck, p. 050 420 1599 
Yli-Ii: Jyrki Barck, p. 050 420 1599

Jos raja-aita rakennetaan ilman lupaa (kts. rakennusjärjestyksen vapautukset) tai muutoin on tarve rajan merkitsemiselle, rajan näytön voi tilata (maksullinen) seuraavista numeroista

Kiinteistöinsinöörin palvelut: 

Eila Tuomaala 044 403 2347

Arto Kamula 044 703 2317

Tarvittavat asiakirjat lupahakemukseen

1. Toimenpidelupahakemus

  Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta.

  Hakijoina kaikki rakennuspaikan omistajat tai haltijat.  Sähköisen luvan perustajalla tulee olla valtakirja edellä mainituilta luvan hakemiseen.

2. Piirustukset

Suunnitelmat liitetään hakemukseen pdf-tiedostoina.

Paperia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä tai hakemusta ole jätetty paperisena. Paperisena jätetyn hakemuksen yhteydessä suunnitelmia toimitetaan 1 sarja seläkkein nidottuna, nimiölehti päivättynä ja allekirjoitettuna.

  • asemapiirros, mittakaava 1:200/1:500, asemapiirroksessa esitetään aidan sijainti

  • leikkauspiirustukset 1:20, 1:10

  • julkisivupiirustus (esitetään aitatyyppi) 1:20, 1:10

3. Naapurin antama suostumus yhteisille tontin rajalla sijaitseville raja-aidoille, naapurilomake

  • rajanaapurin allekirjoittama suostumus liitetään hakemusasiakirjoihin

Tarvittaessa voidaan pyytää muutakin selvitystä.

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Opastus rakennusvalvonnan sähköiseen asiointiin - video

Opastus lupahakemuksen tekemiseen - video

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta.

Oulun kaupungin rakennusvalvonta siirtyy 1.1.2019 lähtien kokonaan sähköiseen toimintatapaan. Sähköisesti saapuneista lupahakemuksista tehdään sähköiset lupapäätökset ja myös piirustukset leimataan sähköisesti. Paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä tai hakemusta ole jätetty paperisena. 

Kaikki luvat ovat maksullisia. Paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.

 

Käyntiasiointi rakennusvalvonnassa tapahtuu asiakaspalvelupisteen kautta ja suosittelemme varaamaan ajan, jotta voimme varmistaa hyvän palvelun. Ilman ajanvarausta teitä palvelevat päivystävä lupavalmistelija ja insinööri.

Mikäli hankkeella on jo lupavalmistelija, ota ensisijaisesti yhteyttä sähköisen asiointipalvelun kautta valmistelijaan tai sovi hänen kanssaan aika henkilökohtaiseen tapaamiseen.

Käyntiosoite: Solistinkatu 2
Postiosoite: PL 38, 90015 Oulu

Aukioloajat ma–pe klo 8.00–16.00

Asiakaspalvelu 08 5584 3500

Päivystävä lupavalmistelija 040 702 2286
Päivystävä tarkastusinsinööri 044 703 2711
(ma-ke klo 8-16, to12-16, pe 8-16)

Korjausneuvonta 044 703 2722

Sähköposti
rakennusvalvonta(at)ouka.fi

Lisää yhteystietoja

Anna palautetta