Aitailmoitus - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta tai kirjallisena rakennusvalvonnasta.

KAIKKI LUVAT OVAT MAKSULLISIA. 1.1.2016 lähtien paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.

Aitailmoitus Aitailmoitus

Oulun rakennusjärjestyksen mukaisella asemakaava-alueelle rakennettava aita edellyttää toimenpidelupaa. Raja-aita tulee rakentaa tontin rajalle. Asemakaava-alueen ulkopuolisilla alueilla yli 1,2 m korkeista aidoista tulee tehdä kirjallinen aitailmoitus.

Aitojen luvanvaraisuudesta määrätään myös alueellisissa rakennusjärjestyksissä. Aitojen korkeudesta, väristä ja sijoituksesta taas voidaan määrätä alueen rakentamistapaohjeissa. Tonttien välisellä rajalla aidan rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavat tontin haltijat puoliksi ellei muuta ole sovittu.

Istutettava pensasaita ja tontin sisäiset aidat eivät edellytä rakennusvalvonnan lupaa. 

Tarvittavat asiakirjat:

1. Ilmoitus

Allekirjoittajana kaikki rakennuspaikan omistajat tai haltijat. Muulla allekirjoittajalla tulee olla valtakirja edellä mainituilta luvan hakemiseen.

2. Piirustukset

3 sarjana, seläkkein nidottuina, nimiölehti, päivättyinä ja allekirjoitettuina

HUOM! Sähköisessä lupa-asioinnissa vaaditaan 2 sarjaa paperisena (vastaavat kuin sähköiset piirustukset) ennen lupapäätöksen tekoa!

 • asemapiirros, mittakaava 1:200/1:500, asemapiirroksessa esitetään aidan sijainti
 • leikkauspiirustukset 1:20, 1:10
 • julkisivupiirustus (esitetään aitatyyppi) 1:20, 1:10

3. Naapurin antama suostumus yhteisille tontin rajalla sijaitseville raja-aidoille, naapurilomake

 • rajanaapurin allekirjoittama suostumus liitetään hakemusasiakirjoihin

Tarvittaessa voidaan pyytää muutakin selvitystä.

(Aidan paikan merkitsemisen voi pyytää Katu- ja viherpalveluista.)

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Rakennusvalvonta yhteystiedot

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2,
 • Postiosoite postal PL 38 90015 Oulu
 • Puhelin Asiakaspalvelu work 08 5584 3500
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Rakennusvalvonta
 • Aukioloajat Ma–pe klo 8.00–16.00
 • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.