Ajankohtaista

< Takaisin

Käytäntö koskien asuinkerrostalojen kerroskäytävien suunnittelua uudisrakennushankkeissa

Asuinkerrostalon porrashuoneen osana olevan käytävän leveyden tulee olla vähintään 1500mm. Käytävään avautuvat asuntojen ovet eivät saa osua toisiinsa.

Porrashuoneen tulisi saada luonnonvaloa.
Porrashuone on valoisa, kun porrashuoneen ikkunoiden yhteenlaskettu valoaukko on vähintään 10% porrashuoneen alasta tasoittain tarkasteltuna tai vaihtoehtoisesti kattoikkuna ja kaikilla kerrostasoilla valokuilu, joiden pinta-ala on vähintään 2m2 ja leveys vähintään 1m.

Poistumistiekäytävän pituudesta ja paloturvallisuusnäkökohdista on Topten-ohjekortti 117b 28; Uloskäytävän perusvaatimuksia P1-asuinrakennuksissa, kun porrashuoneen korkeus enintään 24m.

Valoisaan porrashuoneeseen liittyvä kerroskäytävä saa olla enintään 14 metriä suuntaansa, kerroskäytävän kokonaispituuden ollessa enintään 24 metriä.
Porrashuoneeseen saa avautua enintään 16 asuntoa kerrostasokäytävää ja porrashuonetta kohden.

Jos porrashuoneeseen tulee edellä mainittua vähemmän luonnonvaloa, saa umpiperäisen käytäväperän pituus olla enintään 7 metriä ja kerroskäytävän kokonaispituus enintään 14 metriä sekä asuntojen lukumäärä porrashuonetta kohden olla enintään 8 kappaletta.

Porrashuoneesta lähtevän kerroskäytävän tai lähtevien kerroskäytävien (käytäväosuuden tai -osuuksien) pituus lasketaan siitä pisteestä poistumistieportaan reunasta, josta käytäväosuus alkaa sen käytävän päähän viimeisen asunto-oven keskilinjaan lyhintä murtoviivaa pitkin mitattuna.
Koko kerroskäytävän kokonaispituus lasketaan käytävän päästä päähän, mukaan lukien porrashuoneen (portaikon ja hissin) viemä pituus.

Tätä käytäntöä sovelletaan asuinkerrostalohankkeissa 21.02.2021 lähtien kaikissa hankkeissa, lukuun ottamatta hankkeita, joissa Oulun rakennusvalvonnan Ennakkoneuvottelu 1 on jo pidetty.

 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.

Rakennusvalvonnan ilmoitukset löytyvät valitsemalla kuulutuslajiksi <rakentaminen>.

Uutiskirje

Rakennusvalvonnan uutiskirjeen voit tilata tästä linkistä. Uutiskirjeessä kerromme mm. tulevista koulutuksista ja tapahtumista sekä ajankohtaisista asioista rakentamisen alalla ja rakennusvalvonnan toiminnassa. Aiemmat uutiskirjeet voit lukea alapuolisista linkeistä. 

Uutiskirje 2/2021 22.4.2021

Uutiskirje 1/2021 11.1.2021

Uutiskirje 5/2020 21.12.2020

Uutiskirje 4/2020 2.12.2020

Uutiskirje 3/2020 3.7.2020

Uutiskirje 2/2020 25.3.2020 Tietoa rakennusvalvonnan toiminnasta pandemian aikana

Uutiskirje 1/2020 10.3.2020

 

Tietosuojaseloste