Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun rakennusvalvonta tiedottaa asuinrakennusten hissien rakentamisesta

Oulun rakennusvalvonta edellyttää yli 4 kerroksisten asuinkerrostalojen rakennuslupakäsittelyn yhteydessä luvanhakijaa ja pääsuunnittelijaa toimittamaan kohteesta hissitoimittajan kapasiteettilaskelman. Laskelman lopputuloksen tulisi olla luokkaa hyvä tai erittäin hyvä.

Kapasiteettilaskelmaa ei tarvitse kuitenkaan tehdä pistemäisten korkeintaan 8-kerroksisten asuinkerrostalojen kohdalla, jos niiden asuntojen lukumäärä hissiä kohden on vähäinen.

Tämä velvoite on voimassa Ouluun rakennettavissa asuinkerrostaloissa toistaiseksi, kunnes asiasta mahdollisesti saadaan rakennusvalvontojen yhteinen valtakunnallinen tulkinta.

Rakennusvalvonta muistuttaa YM asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta 41 § mukaisesta palomieshissistä, joka on oltava, kun ylimmän kerroksen lattian etäisyys ylittää 38 m rakennuksen sisäänkäyntitasosta.

Topten kortin ”115 01 A Rakennettavaksi sallitun kerrosalan ylitykset” mukaan rakennukseen tuleva toinen hissi saa ylittää kerrosalan, jos se on palomieshissi. Tämä on voimassa myös matalammissa kuin tuossa em. 38 m asuinkerrostalossa:

Jos rakennuksen porrashuoneeseen rakennetaan useampi kuin yksi hissi ja yksi niistä on palomieshissi, joka on myös rakennuksen käyttäjien normaalissa arkikäytössä, voidaan palomieshissi tulkita yleisiin tiloihin avautuvan teknisen tilan rakentamiseen tarvittavaan pinta-alaan sisältyväksi.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.

Rakennusvalvonnan ilmoitukset löytyvät valitsemalla kuulutuslajiksi <rakentaminen>.