Ajankohtaista

< Takaisin

Rakennusjärjestystä on muutettu

Oulun kaupungin rakennusjärjestystä on muutettu siten, että aurinkopaneeleiden ja -keräimien lupajärjestelmää sujuvoitetaan. Lisäksi on tehty pieniä täsmennyksiä ilmalämpöpumppujen lupajärjestelmään. Muutokset on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.2.2023 § 8 ja muutokset ovat tulleet voimaan 23.3.2023.

Voimassa oleva muutettu rakennusjärjestys on luettavissa täällä. Muutokset kohdistuvat rakennusjärjestyksen 54 pykälään.

Muutoksen keskeisin vaikutus lupajärjestelmään on, etteivät tyypillisesti harjakatolle sijoitettavat aurinkopanelit vaadi jatkossa rakennusvalvonnan lupaa, kun järjestelmä on rakennusjärjestyksen vapauttavien ehtojen mukainen. Lisäksi ilma-ilmalämpöpumput ovat vapautettu lupajärjestelmästä ympäristöä ja kaupunkikuvaa häiritsemättömällä paikalla.

Rakennusvalvonta muistuttaa että toimenpideluvan luvan hakemisesta vapautettuja toimenpiteitä tehdessä tulee noudatetaan voimassa olevan rakentamista koskevan lain ja asemakaavan määräyksiä sekä rakentamisen tulee soveltua ympäristöön. Hankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että suunnittelussa käytetään päteviä suunnittelijoita, rakentaminen tehdään rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomioon ottaen oltava riittävä asiantuntemus ja ammattitaito.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.

Rakennusvalvonnan ilmoitukset löytyvät valitsemalla kuulutuslajiksi <rakentaminen>.

Uutiskirje

Rakennusvalvonnan uutiskirjeen voit tilata tästä linkistä. Uutiskirjeessä kerromme mm. tulevista koulutuksista ja tapahtumista sekä ajankohtaisista asioista rakentamisen alalla ja rakennusvalvonnan toiminnassa. Aiemmat uutiskirjeet voit lukea alapuolisista linkeistä. 

Uutiskirje 6.2.2023

Uutiskirje 22.12.2022

Uutiskirje 21.12.2022

Uutiskirje 20.12.2022

Uutiskirje 31.10.2022

Uutiskirje 20.10.2022

Uutiskirje 13.9.2022

Uutiskirje 6.4.2022

Uutiskirje 17.2.2022

Uutiskirje 3/2021 4.10.2021

Uutiskirje 2/2021 22.4.2021

Uutiskirje 1/2021 11.1.2021

Uutiskirje 5/2020 21.12.2020

Uutiskirje 4/2020 2.12.2020

Uutiskirje 3/2020 3.7.2020

Uutiskirje 2/2020 25.3.2020 Tietoa rakennusvalvonnan toiminnasta pandemian aikana

Uutiskirje 1/2020 10.3.2020

 

Tietosuojaseloste