Ajankohtaista

< Takaisin

Tiiveyden todentamisen käytännöt tarkentuvat Oulussa

Oulun rakennusvalvonnassa on ollut käytössä tiiveyskortti, jolla raportoimalla on voitu todentaa hankkeessa toteutettavan laadukasta rakentamista tiiveyden osalta. Tiiveysmittaukset ovat yleistyneet ja niiden kustannukset ovat pienentyneet ja hyvä tiiveys tunnistetaankin nykyään merkittäväksi laatutekijäksi ja suurin osa rakennuksista tiiveysmitataan.

Oulun rakennusvalvonnassa siirrytään 1.1.2021 alkaen haettavissa luvissa noudattamaan rakennusvalvontojen yhtenäisten käytäntöjen mukaista toimintatapaa ja tiiveyskortti jää pois käytöstä. Rakennuksen ilmanpitävyyden suunnitteluarvon toteutuminen on varmistettava ja todennettava mittaamalla tai teollisen talonrakennuksen laadunvarmistusmenetelmää käyttäen ennen käyttöönottoa.

Loppuvuonna 2020 haetuissa luvissa voi valita uuden käytännön tai tiiveyskortin käyttämisen. Kaikissa hankkeissa, joissa lupavaiheessa on käytössä tiiveyskortti, tulee toimia sen mukaisesti hankkeen loppukatselmukseen saakka.

Rakennuksen eri rakennusosien tiiveys on keskeisimpiä tekijöitä, kun suunnitellaan hyvää sisäilmastoa ja rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta. Suunniteltu vuotoluku on laadullinen tavoite rakentamisessa ja se ilmoitetaan energiaselvityksessä lupaa haettaessa. Rakentamisesta vastaava vastuuhenkilö varmentaa energiaselvityksessä esitetyn laatutason rakennustyön tarkastusasiakirjaan ennen rakennuksen valmistumista.

Ennen varsinaista tiiveysmittausta tai tiiveysmittauksen yhteydessä tehdään normaalisti lämpökuvaus, jotta voidaan löytää korjattavat vuotokohdat. Rakennuksen lämpökuvaus alipaineistetussa rakennuksessa on usein helpoin tapa löytää sisäilman laatua heikentävät ja kosteuden pääsyä rakenteisiin aiheuttavat vuotokohdat rakennuksen ulkovaipassa. Vuotokohtien paikantamisella sekä niiden tiivistämisellä varmistetaan suunnitelmien toteutuminen siten että ilmavuodot ovat hallittuja, eikä vuotokohdista tule esimerkiksi villan pölyä tai muita epäpuhtauksia huoneilmaan.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.

Rakennusvalvonnan ilmoitukset löytyvät valitsemalla kuulutuslajiksi <rakentaminen>.

Uutiskirje

Rakennusvalvonnan uutiskirjeen voit tilata tästä linkistä. Uutiskirjeessä kerromme mm. tulevista koulutuksista ja tapahtumista sekä ajankohtaisista asioista rakentamisen alalla ja rakennusvalvonnan toiminnassa. Aiemmat uutiskirjeet voit lukea alapuolisista linkeistä. 

Uutiskirje 2/2021 22.4.2021

Uutiskirje 1/2021 11.1.2021

Uutiskirje 5/2020 21.12.2020

Uutiskirje 4/2020 2.12.2020

Uutiskirje 3/2020 3.7.2020

Uutiskirje 2/2020 25.3.2020 Tietoa rakennusvalvonnan toiminnasta pandemian aikana

Uutiskirje 1/2020 10.3.2020

 

Tietosuojaseloste