Ajankohtaista

< Takaisin

Oulu energiatehokkuuden eturintamassa

Viime viikolla uutisoitiin, että Oulun kaupunki ylitti kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa määritellyn energiansäästötavoitteensa moninkertaisesti sopimuskaudella 2008–2016. Kaupungin säästötavoite oli 16,6 GWh (yhdeksän prosenttia kaupungin vuoden 2005 energiankulutuksesta) ja saavutettu säästö 90,2 GWh. Luvut ovat herättäneet jonkin verran hämmennystä. Sopimuksessa huomioidaan paitsi kaupungin omassa toiminnassa tapahtunut energiansäästö, myös tietyt kaupungin tekemät toimenpiteet, joiden seurauksena jonkin ulkopuolisen tahon (esim. kaupunkilaisten) energiankulutus vähenee. Osa tavoitteesta saavutetaan vähentämällä toiminnan energiankulutusta aiempaan verrattuna, osa taas estämällä energian kulutuksen syntymistä etukäteen. Oulu on mukana myös uudella sopimuskaudella 2017-2025. Työtä energian säästämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi tehdään laajalla rintamalla.

Energia- ja kustannussäästöjä kiinteistöissä ja valaistuksessa

Kaupungin omaa energiankäyttöä on vähennetty monin tavoin. Katuvalaistuksessa, Raksilan tekojäällä, satama-alueella ja jätekeskuksessa energian säästöä saadaan LED-valaistuksella. Kaupungin omistamiin rakennuksiin on tehty energiakatselmuksia, joiden perusteella toteutetaan energiaa säästäviä muutoksia. Esimerkiksi Raksilan uimahalliin tehdään valaistussaneeraus ja suihku- ja allasvesien lämmön talteenottojärjestelmät. Pääkirjastolla, Ympäristötalolla, Satamatalolla, Toppilan voimalaitoksella ja Taskilan jätevedenpuhdistamolla tuotetaan energiaa aurinkopaneeleilla. Lisää aurinkopaneeleita on tulossa. Kaupungin öljylämmitteisten kiinteistöjen lämmitystapamuutoksissa ollaan hyvässä vauhdissa. Tilojen energiankäytön tehostamisessa ovat olleet mukana kaikki kaupungin toimintayksiköt ja liikelaitokset. Sivakka-yhtymä on mukana kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksessa.

Oulun Vedellä on otettu käyttöön energiaa säästäviä prosessinohjaustapoja ja vaihdettu vedenpuhdistamoiden pumppujen taajuusmuuttajakäyttöisiksi. Jätevedestä otetaan talteen lämpöä. 

Oulun Energia Oy:n tavoitteena on, että sen oma tuotanto on hiilineutraalia vuoteen 2050 mennessä. Oulun Energia on allekirjoittanut oman, energia-alan energiatehokkuussopimuksen, joten sen toiminnan energiansäästöä ei huomioida kunta-alan sopimuksessa.

Energiatehokkuutta laadunohjauksella ja koulutuksella

Epäsuorista säästöistä valtaosa on saavutettu uudis- ja korjausrakentamisen laadun ohjauksen ansiosta. Oulun rakennusvalvonta ohjaa ja opastaa pientalorakentajia ennakko-ohjauksella, laatukoulutuksilla ja -ohjeistuksella ja laadunarviointijärjestelmillä. Laadunohjaus sisältyy rakennusluvan hintaan. Korjausrakentajille on laadittu Energiakorjaus-korttisarja ja -verkkosivut. Uusien asuinalueiden asumisen ja liikenteen päästöihin voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi jo kaavoitusvaiheessa.

Kaupungin eri tahot järjestävät runsaasti sisäistä koulutusta, esimerkiksi työyhteisöihin koulutetaan ekotukihenkilöitä vuosittain. Työtavoilla sekä työasemien virrankulutuksen ja datakeskuksen sähkön käytön alentamisella pyritään säästämään energiaa.

Oulun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kestävään kehitykseen ja ympäristökasvatukseen liittyvä toiminta on valtakunnan tasolla tunnettua. Kaupungissa on runsaasti Vihreä lippu –sertifioituja päiväkoteja ja kouluja.

Liikenteen päästöt laskuun

Kaupunki on sitoutunut vähentämään myös liikenteen päästöjä. Päästöjen vähentäminen otetaan huomioon niin kalustohankinnoissa kuin kuljetusreittien suunnittelussakin. Sähköautoja on käytössä useilla yksiköillä ja liikelaitoksilla. Kaasuautoja on tällä hetkellä ainoastaan Kiertokaari Oy:llä, mutta Ruskon biokaasun tankkausaseman myötä niitä hankitaan todennäköisesti myös muille kaupungin toimijoille. Kaupungilla on vähennetty matkustamista ja lisätty videoneuvotteluja.

Energiansäästöstä enemmän

Energiatehokkuussopimuksessa mukana olevat kaupungin toimintayksiköt ja liikelaitokset tiedottavat toimenpiteiden edistymisestä. Oulun seudun ympäristötoimi julkaisee 2-3 kertaa vuodessa ilmestyvää lyhyttä ilmastokatsausta, jossa on mukana myös energiansäästöasiaa. Lisätietoa kaupungin toteuttamista energiansäästö- ja päästövähennystoimenpiteistä löytyy mm. vuosittain julkaistavasta ympäristötilinpäätöksestä, joka on luettavissa kaupungin nettisivuilla www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/julkaisut .

Lisätietoja antavat:

  • Oulun Tilakeskuksen hallinnoimien kiinteistöjen energiankäyttö ja energiatehokkuustoimenpiteet, energia-asiantuntija Johanna Mäkelä, p. 044 703 2536
  • rakentamisen laadunohjaus, laatupäällikkö Eveliina Tackett, p. 050 577 2963
  • päiväkotien ja koulujen ympäristökasvatus, projektipäällikkö Seppo Saloranta, p. 044 703 9151
  • kunta-alan energiansäästösopimus, ilmastoasiantuntija Maarit Talvitie, p. 040 670 5743

 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.

Rakennusvalvonnan ilmoitukset löytyvät valitsemalla kuulutuslajiksi <rakentaminen>.