Oulun rakennusvalvonta Rakentajamessuilla ja messuseminaareissa 17.-19.4.2015 - Ajankohtaista - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun rakennusvalvonta Rakentajamessuilla ja messuseminaareissa 17.-19.4.2015

Oulun rakennusvalvonta on tuttuun tapaan mukana Rakentajamessuilla osastolla 58.

Rakennusvalvonta järjestää tänäkin vuonna perinteiset messuseminaarit:

  • Perjantaina 17.4. klo 13 - 16 Ajankohtaista ammattilaiselle
    Aiheina mm. kosteudenhallinta, uusi hallilaki (1.4.), sähköinen asiointi, muuttuvat vaativuusluokat ja päte-vyydet.
  • Lauantaina 18.4. klo 9.30 - 12.30 Miten saan pientalon perustukset kuivaksi?
    Aiheina salaojat, kevään tarkastuslista, kattovesien oikeanlainen johtaminen, kellarin huomioiminen sekä pihan kosteudenhallinta.

Messuilla rakennusvalvonnan teemoina ovat mm. kosteudenhallinta, sähköinen asiointi ja lupahakemus, tulevaisuuden talot ja energiatehokkuus sekä korjausrakentaminen:

Kosteudenhallinta
Oulun rakennusvalvonta on aktiivisesti mukana terveiden talojen kehittämisessä mm. kosteudenhallinnan saralla. Kosteudenhallinnan hanke on ympäristöministeriön ja Oulun rakennusvalvonnan yhteishanke ja tavoitteena on mm. kehittää rakennusvalvonnan antamaa ohjausta vastaamaan kosteudenhallinnan ongelmiin ja edistää rakennusalan hyviä kosteudenhallinnan käytäntöjä.
Lisätietoa liitteen tiedotteessa sekä sivulla http://www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/kosteudenhallinta

Sähköinen asiointipalvelu
Rakennusvalvonnan sähköinen asiointipalvelu otettiin käyttöön helmikuussa 2015. Sähköisen asiointipalvelun avulla voidaan antaa ennakko-ohjausta ja –neuvontaa sekä jättää lupahakemus liitteineen. Uusi palvelu mm. parantaa rakennusvalvonnan saavutettavuutta ja toimii asiakkaan ja rakennusvalvonnan välisenä kommunikointivälineenä.
Lisätietoa liitteen tiedotteessa sekä osoitteessa
https://e-kartta.ouka.fi/ePermit

Tulevaisuuden Talot ja Uusiutuva Energia –hanke Hankkeessa kehitetään ja arvioidaan ratkaisuja lähes nollaenergiatason haasteisiin Hiukkavaaran pilottialueella yhdessä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Ajankohtaista rakennusfysikaalinen mittaaminen ja hankitun datan pohjalta mallintaminen. Pilottialue on herättänyt huomattavaa kiinnostusta ja alueella on vieraillut ryhmiä yli 20 eri maasta.
Lisätietoa liitteen tiedotteessa ja osoitteessa www.tulevaisuudentalot.fi

Korjausrakentaminen
Korjausrakentamisen ajankohtaisuus ja tarpeellisuus on noussut tietoisuuteen entistä enemmän. Oulun rakennus-valvonta tarjoaa jo kolmatta vuotta maksutonta korjausneuvontaa kuntalaisille ja palvelu onkin otettu vastaan erittäin hyvin. Viimeisen vuoden aikana n. 300 asiakasta on ohjatta puhelimitse tai kasvokkain. Lisätietoa liitteen tiedotteessa.

Sisäilma
Mukana Oulun rakennusvalvonnan messuosastolla on tänä vuonna myös Sisäilmayhdistys Ry:n Sisäilmainfopiste ja Hajurata. Sisäilmainfopiste tarjoaa opasmateriaalia ja neuvoja sisäilmaongelmien ratkaisemiseen. Hajuradalla voi arvuutella erilaisten hajujen alkuperää ja osallistua samalla em. sääaseman arvontaan.

11-12.11.2015 Oulun rakennusvalvonta ja Oulun seudun ympäristötoimi järjestävät Sisäilmayhdistyksen kanssa vuotuisen Sisäilmapaja7:n Oulussa. Sisäilmapaja on valtakunnallisesti merkittävä ja hyvin suosittu tilaisuus, jossa käsitellään alan ajankohtaisia tutkimustuloksia, ongelmia ja niiden ratkaisuja.
Lisätietoa osoitteesta www.bit.ly/sisailmapaja7

Liite: Rakennusvalvonnan teemat (pdf)
 

Tervetuloa vierailemaan osastollamme ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista! 


Ilmoitukset ja kuulutukset Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.

Rakennusvalvonnan ilmoitukset löytyvät valitsemalla kuulutuslajiksi <rakentaminen>.