Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Rakennusvalvonnan skannausmaksu ja palvelumaksuhinnasto käyttöön 1.1.2016 alkaen

Oulun kaupungin rakennusvalvonta ottaa 1.1.2016 lähtien käyttöön palvelumaksuhinnaston mukaisen skannausmaksun. Skannausmaksu peritään paperisena toimitetuista lupahakemuksista skannattavine liitteineen. Skannattavia asiakirjoja ovat hakemus, pääpiirustukset, selvitys naapureille ilmoittamisesta, vastineet ja lausunnot.

Skannausmaksu perustuu rakennuslautakunnan päätökseen palvelumaksuhinnastosta, § 165 vuodelta 2015. Maksulla pyritään kattamaan arkistoitavien asiakirjojen sähköiseen muotoon saattamisesta aiheutuvia kuluja.

Maksua ei peritä, jos lupahakemus kaikkine liitteineen on toimitettu sähköisen asiointipalvelun kautta osoitteessa

https://e-kartta.ouka.fi/ePermit/fi

Palvelumaksuhinnasto, voimassa 1.1.2016 lähtien.
Rakennuslautakunnan päätös palvelumaksuhinnastosta.
 


Ilmoitukset ja kuulutukset Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.

Rakennusvalvonnan ilmoitukset löytyvät valitsemalla kuulutuslajiksi <rakentaminen>.