Rakennusvalvontataksa 2016 voimaan takautuvasti 1.1.2016 lähtien - Ajankohtaista - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Rakennusvalvontataksa 2016 voimaan takautuvasti 1.1.2016 lähtien

Kuapunginvaltuusto on hyväksynyt rakennusvalvontataksan vuodelle 2016 päätöksellään 1.2.2016.

(OUKA/10005/02.05.00/2015)

Oulun kaupungin rakennusvalvontataksaa on tarkistettu yleensä
vuosittain, viimeksi 1.3.2015 alkaen,( RL 10.12.2014 § 181).
Samalla tavalla on menetelty Oulun verrokkikaupungeissa, eli
kymmenessä suurimmassa kaupungissa, joiden taksoja on
esityksen taustalle selvitetty Oulun taksatasolle asetettu pitkäaikainen tavoite on ollut kymmenen suurimman kaupungin keskiarvotaso.

Toinen vahva tavoite on ollut toiminnan taloudellinen omavaraisuus, jossa oma tulorahoitus riittää kattamaan kaikki toimen kulut myös
rakentamisen matalasuhdanteen eli alhaisen rakentamismäärän ja
tulokertymän aikana. Niiden aiheuttamien korotuspaineiden lisäksi
taksan tarkistuksissa huomioidaan Oulun kaupungin omat
palveluhintojen korottamistavoitteet, jotka vallitsevassa
taloustilanteessa ovat nyt väh. 3 prosentin luokkaa, ja lopulta
rakennusvalvonnan nettobudjetoinnin sitova tulostavoite.

Toimen omavaraisuus on toteutunut v. 1997 alkaen.

Kaupunginhallituksen esitys, että taksa kokonaisuudessaan määrätään tulemaan voimaan 1.1.2016, vaikka päätös ei illoin olekaan lainvoimainen, hyväksyttiin.

Rakennusvalvonta laskuttaa uuden taksan mukaisesti luvat alkaen 4.2.2016, jolloin uudesta rakennusvalvontataksasta on tiedotettu rakennusvalvonnan sivuilla asiakkaille. Taksa on ollut nähtävillä myös kaupunginhallituksen pöytäkirjan liitteenä 2.2.2016 lähtien.

Rakennusvalvontataksa 2016


Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Käyntiosoite
Solistinkatu 2

Postiosoite
PL 38 90015 Oulu

Puhelin
Asiakaspalvelu 08 5584 3500

Päivystävä lupavalmistelija:
040 702 2286 (klo 9-11, 12-15, ma 12-15)

Päivystävä tarkastusinsinööri:
044 703 2711 (klo 9-11, 12-15, ma 12-15)

Sähköposti
rakennusvalvonta(at)ouka.fi

Verkkosivut
Rakennusvalvonta

Aukioloajat
Ma–pe klo 8.00–16.00

Anna palautetta