A-Ö
HAKEMISTO

Aloittamisoikeus

Varsinaisia rakennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuslupapäätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen. Päätöksestä on luvan myöntäjästä riippuen 14 tai 30 päivän valitusaika. Valmistelivia töitä esim. työmaakoppien ja -aitojen asentaminen, vähäisten rakennusosien purkaminen, asbestipurku, saa aloittaa ennen valitusajan päättymistä. 

Jos rakennustyöt halutaan aloittaa ennen rakennuslupapäätöksen valitusajan päättymistä, pitää rakennusluvan yhteydessä hakea aloittamisoikeus ja se on aina maksullinen. Aloittamisoikeus edellyttää vakuuden asettamista (Maankäyttö- ja rakennuslaki 144§). 

Aloittamisoikeuden vakuus

Kun aloittamisoikeus on myönnetty, rakennustöitä ei kuitenkaan saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaan on toimitettu todistus asetetusta vakuudesta. Vakuus voidaan pyytää esim. vakuutusyhtiöltä tai pankilta. Vakuudessa on mainittava luvan/sitoumuksen kohde ja lupanumero, vakuussumma, vakuuden ottaja, vakuuden edunsaaja eli Oulun kaupunki,rakennusvalvonta. Vakuus on voimassa siihen saakka kunnes lupapäätös on lainvoimainen.

Vakuuden suuruus määräytyy tapauskohtaisesti ja se määritellään yhdessä rakennusvalvonnan kanssa. 

Hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. MRL 144 §