Aloituskokous

Aloituskokouksessa käydään läpi tulevaa rakennushanketta ja varmistetaan vastuuhenkilöiden tehtävät. Samalla rakennusvalvonta haluaa varmistaa, että eri osapuolet ovat asianmukaisesti harkinneet rakennusluvassa vahvistettujen lattian ja pihan korkeuslukemien soveltuvuutta.

Rakennuksen lattiakorko tilataan kaupungin mittauspalveluista, Aloituskokous pyydetään, kun tontti on raivattu sekä tontin ja naapurirakennusten korkeusasema on selvitetty, käytettävä korkeusjärjestelmää N2000 (huomioitava kaikkien rakennusten osalta käytetty korkeusjärjestelmä, uusi N2000 ja vanhat NN sekä N60 poikkeavat toisistaan 39–75 cm).

Maatöitä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuksen korkeusasema on hyväksytty aloituskokouksessa. Aloituskokouksen yhteydessä sovitaan erillisen aloitusilmoituksen tarpeesta. Aloituskokouksen yhteydessä sovitaan käyttöönotettava tarkastusasiakirja, jota tulee täyttää työmaan edistyessä.

Aloituskokouksessa on oltava mukana vähintään rakennuttaja tai hänen edustajansa, pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja sekä rakennusvalvonnan edustaja.

Rakennuttaja ottaa aloituskokoukseen mukaan ainakin:

  • rakennuslupapiirustukset ja -päätös kaikkine liitteineen
  • omakotitaloissa luvan mukana tullut tarkastusasiakirja (Ympäristöopas 76)
  • rivi- ja kerrostaloissa, halleissa yms. aloituspöytäkirja kohdasta lomakkeet
  • pohjatutkimus sekä täydelliset perustussuunnitelmat (pohjapiirros, leikkaukset yms.)

Mittapuolen katselmukset:

Rakennusvalvonnan katselmukset:

Muut katselmukset:

Katselmuksen tilaaminen

Rakennusvalvonnan katselmus tilataan vähintään (3) kolme päivää aikaisemmin 

  • osoitteesta: rvkatselmukset@ouka.fi tai
  • asiakaspalvelusta numerosta  08 5584 3500

Arkipäivisin klo 8.00-11.00 ja 13.00 -15.00 välisenä aikana.