Rakenteiden varmuus ja kuormitukset

Kaikkiin rakennesuunnitelmiin on merkittävä käytetty suunnittelujärjestelmä. Valittua suunnittelujärjestelmää käytetään koko hankkeen suunnittelussa.

Poikkeuksena voi olla rajatut erikoissuunnitelmat (esim. kattoristikot, ontelolaatat), joissa käytetään auktorisoituja/hyväksyttyjä ohjelmistoja. Tällöin suunnittelija huolehtii siitä, että käytetyt kuormitukset vastaavat erikoissuunnitelmien järjestelmää.

Katso lisää kohdasta: B2 Kantavat rakenteet