Betonirakenteet

TIEDOTE      12.12.2016

 

Helsingin rakennusvalvontavirasto                 
Espoon rakennusvalvontakeskus 
Vantaan rakennusvalvonta
Oulun rakennusvalvonta 

 

Paikallavalettujen betonirakenteiden lujuuden vaatimustenmukaisuuden varmistaminen 


Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Oulussa edellytetään jatkossa talonrakennushankkeissa pätevän asiantuntijan lausuntoa siitä, täyttävätkö betonirakenteet niiden lujuudelle ja vakaudelle asetetut vaatimukset. Kaupunkien rakennusvalvonnat ovat sopineet menettelystä yhdessä Talonrakennusteollisuuden kanssa. Käytäntö ei koske normaaleja pientaloja (omakoti‐, pari‐ ja rivitaloja). 

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Oulun rakennusvalvonnat edellyttävät rakenteilla olevien kohteiden paikallavalettujen kantavien ja jäykistävien betonirakenteiden lujuudesta tehtäviä lisäselvityksiä. Näin voidaan kartoittaa betonirakentamisen laadunvarmistukseen liittyvien ongelmien laajuus, kohdentuminen ja syyt sekä varmistua rakenteiden turvallisuudesta. Menettely on 8. joulukuuta lähtien voimassa toistaiseksi, kunnes se voidaan perustellusti purkaa. 

 

Selvitys ja lausunto paikallavalettujen betonirakenteiden lujuudesta

Rakennuksen rakenteiden lujuuteen ja vakauteen liittyvän rakennekatselmuksen, rakennuksen käyttöön hyväksyvän osittaisen loppukatselmuksen ja lopullisen loppukatselmusten yhteydessä on esitettävä pätevän asiantuntijan lausunto siitä, täyttävätkö rakennuksen paikallavalettujen kantavien ja jäykistävien betonirakenteiden lujuudet niille säännöksissä ja rakennesuunnitelmissa asetetut vaatimukset. Rakennusvalvonnat eivät toimita lopullista rakennekatselmusta, rakennuksen käyttöön hyväksyvää osittaista loppukatselmusta eikä lopullista loppukatselmusta ennen kuin selvitys ja lausunto vaatimuksenmukaisuudesta on esitetty. Rakennushankkeissa, joissa rakennuksen käyttöön hyväksyvä loppukatselmus on tarkoitus toimittaa loppuvuoden 2016 aikana, katselmuksen toimittamisen mahdollisuus arvioidaan rakennushankekohtaisesti (alustavan asiantuntijalausunnon perusteella).


Lausunnon tekijän kelpoisuuden toteaminen


Lujuuden vaatimustenmukaisuuden varmistaminen voidaan toteuttaa joko maankäyttö‐ ja rakennuslain 150 §:n mukaisen ulkopuolisen tarkastuksen periaatteita noudattaen tai rakennushankkeeseen ryhtyvän esityksestä maankäyttö‐ ja rakennuslain 150 b §:n mukaisen asiantuntijatarkastuksen periaatteita noudattaen. Jos asiantuntijalausunnon tekijänä käytetään muuta kuin rakennushankkeen vastaavaa rakennesuunnittelijaa, on tekijä hyväksytettävä rakennusvalvonnassa ennen elvitystyöhön ryhtymistä. Käytäntö koskee rakennuksia, joiden seuraamusluokka on CC2 tai CC3 normaaleja pientaloja lukuun ottamatta. Käytäntö koskee käynnissä olevia rakennushankkeita ja on voimassa toistaiseksi. 


Lujuudesta tehtävät selvitykset


Selvitykset paikallavalettujen betonirakenteiden lujuudesta tehdään joko koekappaleiden avulla, kimmovasaralla tai muulla saman luotettavuuden omaavalla menetelmällä.  Lausunnon antaja määrittää lujuuden varmistamiseksi tarvittavat riittävät tutkimustoimenpiteet rakennushanke‐ ja rakennusosakohtaisesti.


Käytäntömuutoksen taustaa


Ympäristöministeriössä 2.12.2016 pidetyn tilannekatsauksen perusteella Helsingin, Espoon ja Vantaan rakennusvalvonnat totesivat, että paikallavalettujen etonirakenteiden laadunvarmistuksessa on havaittu merkittäviä puutteita. Betonin lujuuden laatuongelman laajuuden ja kohdentumisen arvioimiseksi ei ole riittävästi tietoa. Yleisen edun kannalta on tärkeää selvittää mahdollisimman nopeasti betonin laadunvarmistukseen liittyvien ongelmien laajuus ja syyt sekä varmistaa rakenteellisen turvallisuuden täyttyminen. 

 

Risto Levanto, vs. yli‐insinööri, Helsingin rakennusvalvontavirasto 
Solja Mäkelä, vs. rakennusvalvontajohtaja, Espoon rakennusvalvontakeskus 
Pasi Timo, tarkastuspäällikkö, Vantaan rakennusvalvonta
Pekka Seppälä, rakennusvalvonnan johtaja, Oulun rakennusvalvonta