Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot

Huom. Tämä sivu on vanhan RakMk mukainen. Tämän sivun ja sen alisivujen määräykset, ohjeet ja tulkinnat koskeva vain ennen 1.1.2018 haettuja lupia. Kaikissa luvissa, joita on haettu 1.1.2018 tai sen jälkeen, tulee noudattaa uudistuneen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia.  

 

Suunnittelijan pätevyysvaatimukset on esitetty RakMK osa A2 ja kvv-laitteistoselvityksessä.


Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistosuunnitelmasta (kvv-piirustukset) tulee ilmetä kiinteistön vesi- ja viemäröintijärjestelmät ja niiden toiminta laitteineen, varusteineen ja mitoituksineen.

Suunnitelmat toimitetaan rakennusvalvontaan seuraavasti:
Suunnitelmat kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistoista (nitomalisäkkein sidottuna) kun liitytään kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon.
• 3 kpl asemapiirustuksia 1:200
• 3 kpl pohjapiirustuksia 1:50
• 2 kpl linjakaavioita (tarvittaessa kerroksista ja kytkennöistä)
• 2 srj viemäri- ja vesijohtoselvityksestä


Kvv-asemapiirustuksessa esitetään tonttivesijohdot ja tonttiviemärit kaupungin verkoston liitoskohtaan saakka ja verkostojen ulkopuolella riittävässä laajuudessa, kiinteistön alueella olevat muut vesi- ja viemärijohdot, kaivot, puhdistusputket, erottimet ja pumppaamot tms., vesimittarin sijainti. Kaupungin verkoston ulkopuolella esitetään lisäksi vedenottamon sijainti, jätevesien käsittely sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikka.

Pohjapiirustuksissa ja tarvittavissa leikkauspiirustuksissa esitetään vesijohdot, viemärit, vesi- ja viemäripisteet, vesi- ja viemäriliitäntöjä tarvitsevat laitteet ja varusteet (pumppaamot, erottimet tms.), vesimittarin sijainti.

Piirustuksissa esitetään myös eristykset, vuotojen havaittavuus ja lämmityskaapelit (sijoitus, koot, tilantarpeet, materiaalit ja korkeusasemat).

Linjakaavioissa esitetään tasojen korkeusasemat, vesijohtokalusteiden normivirtaamat ja painehäviöt, putkistot varusteineen, viemäripisteet ja normivirtaamat sekä vesi- ja viemärijohtojen mitoitus.
Yksi- tai kaksikerroksisissa asuinrakennuksessa edellä mainitut seikat voidaan esittää linjakaavioiden sijasta pohjapiirustuksissa.


Omakotitalojen piirustukset ja kvv-työnjohtajailmoitus toimitetaan rakennusvalvontaan ennen ko. töiden alkamista.
 

KVV-katselmukset

Ennen asennustöiden aloittamista on kohteeseen hyväksytettävä kvv- työnjohtaja. Lvi-tarkastusinsinööri hyväksyy kvv- työnjohtajahakemukset.

Kvv- työnjohtaja varaa katselmusajan tarkastajalta.

Leimatut suunnitelmat ja vesijohtojen painekoepöytäkirja on aina esitettävä tarkastajalle työmaalla katselmuksen yhteydessä.
Lvi-tarkastusinsinööri tekee LVI-loppukatselmuksista pöytäkirjan.