D Energiatehokkuus

Huom. Tämä sivu on vanhan RakMk mukainen. Tämän sivun ja sen alisivujen määräykset, ohjeet ja tulkinnat koskevat vain ennen 1.1.2018 haettuja lupia. Kaikissa luvissa, joita on haettu 1.1.2018 tai sen jälkeen, tulee noudattaa uudistuneen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia.  

 

Rakennusten ja rakentamisen energiankulutus aiheuttaa yli kolmanneksen Suomen kasvihuonepäästöistä. Suunnittelu- ja rakennusvaiheen ratkaisuilla voidaan huomattavasti vaikuttaa rakennuksen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin ja kustannuksiin. Rakennuksen energiatehokkuus pyritään varmistamaan niin energiamuodon kuin materiaalienkin avulla.

Mikä energiatodistus on?

Energiatehokkuus on rakennuksen, ei käyttäjien, ominaisuus. Käyttäjien erilaiset asumistavat ja rakennuksen asukasmäärä vaikuttavat rakennuksen toteutuneeseen energiankulutukseen huomattavasti, jolloin itse rakennusten energiankulutusta ei voida vertailla luotettavasti.

Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen suunnittelu-, rakentamis-, myynti- ja vuokraustilanteessa. Vertailukelpoinen todistus antaa tärkeää ja luotettavaa tietoa ostopäätöksessä, joka on useimmille meistä elämän suurin hankinta. Energiatodistukset tallennetaan 1.5.2015 avattuun ARA:n Energiatodistusrekisteriin. Vanhojen rakennusten tiedossa olevat, toteutuneet ostoenergiankulutukset on lain mukaan lisättävä myös energiatodistukseen.

Energiatodistus rakennusluvan liitteenä

Rakennusvalvonta edellyttää energiatodistuksen ja laajemman energiaselvityksen laatimista rakennusluvan yhteydessä, kun kyseessä on energiaa käyttävä uudisrakentaminen. 

Energiatodistus rekisteröidään 1.5.2015 lähtien ARA:n energiatodistusrekisteriin. Rekisteröitävä energiatodistus saa todistustunnuksen ja sen allekirjoittaa ARA:n energiatodistuksen laatijarekisterissä oleva pätevöitynyt henkilö sähköisesti.

Rakennusluvan yhteydessä toimitetaan uudisrakentamisen yhteydessä energiatodistuslain mukaisesti energiatodistus ja laajempi energiaselvitys. Lupahakuvaiheessa toimitetaan luonnos energiatodistuksesta, jotta energiatehokkuuden ohjaaminen ja mahdollisesti todistuksen korjaaminen on vielä helppoa. Energiatodistusrekisteriin voi tallentaa energiatodistuksen luonnos-tilassa, jolloin todistus saa jo todistustunnuksen, mutta sitä ei ole virallisesti (maksullinen toimenpide) viety valmis-tilaan.

Käyttöönottokatselmuksen yhteydessä on esitettävä sähköisesti allekirjoitettu ja tarvittaessa korjattu energiatodistus.

Sähköisesti allekirjoitetun energiatodistuksen voi tulostaa vain energiatodistusrekisterin kautta.

ARA:n opas energiatodistuksen laatijalle

..................................................................................................

Energiatehokkuuteen liittyvät määräykset löytyvät Suomen Rakentamismääräyskokoelmasta:

..................................................................................................

Energiatehokkuuteen liittyvät lait ja asetukset (Finlex):

..................................................................................................

Korjausrakentamisen energiatehokkuuteen liittyvät lait ja asetukset

 

/18.5.2015 AM

Malli energiatodistuksesta