D3 Rakennusten energiatehokkuus

Huom. Tämä sivu on vanhan RakMk mukainen. Tämän sivun ja sen alisivujen määräykset, ohjeet ja tulkinnat koskeva vain ennen 1.1.2018 haettuja lupia. Kaikissa luvissa, joita on haettu 1.1.2018 tai sen jälkeen, tulee noudattaa uudistuneen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia.  

 

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa D3 Rakennusten energiatehokkuus on esitetty vaatimukset mm.:

  • rakennuksen ostoenergiakulutukselle
  • rakennuksen kokonaisenergiankulutukselle (energiakertoimilla painotettu e-luku)
  • rakennuksen ilmanpitävyydelle
  • rakennusosien lämmönläpäisykertoimille
  • rakennuksen lämpöhäviöille (osoitetaan tasauslaskimen avulla)

Määräykset ja ohjeet koskevat uusia rakennuksia (myös laajennuksia), joissa käytetään energiaa tilojen ja ilmanvaihdon lämmitykseen ja sen lisäksi mahdollisesti jäähdytykseen tarkoituksenmukaisten sisäilmasto-olosuhteiden ylläpitämiseksi.

Laajennukset käsitellään uusina rakennuksina. Katso erillinen laajennuksia koskeva ohjeistus.