D3 Rakennusten energiatehokkuus

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa D3 Rakennusten energiatehokkuus on esitetty vaatimukset mm.:

  • rakennuksen ostoenergiakulutukselle
  • rakennuksen kokonaisenergiankulutukselle (energiakertoimilla painotettu e-luku)
  • rakennuksen ilmanpitävyydelle
  • rakennusosien lämmönläpäisykertoimille
  • rakennuksen lämpöhäviöille (osoitetaan tasauslaskimen avulla)

Määräykset ja ohjeet koskevat uusia rakennuksia (myös laajennuksia), joissa käytetään energiaa tilojen ja ilmanvaihdon lämmitykseen ja sen lisäksi mahdollisesti jäähdytykseen tarkoituksenmukaisten sisäilmasto-olosuhteiden ylläpitämiseksi.

Laajennukset käsitellään uusina rakennuksina. Katso erillinen laajennuksia koskeva ohjeistus.