D5 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

D5 Energiakulutuksen laskenta D5 Energiakulutuksen laskenta

Rakennusten energiakulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskentaohjeita käytetään energiatodistuksen laskennassa.

RakMk D5

Ohjeissa on esitetty pääasiassa kuukausitason laskentamenetelmä jäähdyttömissä rakennuksissa.