Tulisijat

Tulisija, savuhormi ja kantavat rakenteet on tehtävä erillään halkeamien leviämisen estämiseksi. Muuratuissa rakenteissa tämä tarkoittaa ns. votsisauman eli limittämättömän muuraustavan käyttämistä eri osien välissä. Savuhormin sijainnista tulisijan päällä on kohdassa RakMk E3 Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus.

Kaikissa tapauksissa tulisijan ja savuhormin on oltava yhteensopivia.

Tulisijojen valmistajilla on ohjeet tulisijan käytöstä, jolloin määritellään maksimi puumäärä ja täyttökertojen lukumäärä. Tällainen mitoitus tehdään ns. turvallisuustestissä. Näiden valmistajan ohjeiden mukainen tulisijan käyttö pitää savukaasujen lämpötilat turvallisissa luvuissa, mutta ohjeista poikkeaminen aiheuttaa vakavan tulipaloriskin, sillä ylilämmitys nostaa hormin savukaasujen lämpötilaa merkittävästi. Koska kukaan ei pysty takaamaan sitä, että tulisijan lämmityksessä aina noudatettaisiin valmistajan ohjetta, mitoitetaan Oulussa savuhormit tulisijan ylilämmityksen eli yltiötestin mukaisesti. Tulisijoja, joille ylilämmitystesti on tehty, löytyy markkinoilta.

Jos tulisijasta ei ole tehty em. testiä, käytetään mitoittavana savukaasujen lämpötilana 600 ºC eli hormi T600.

Varaavissa tulisijoissa oleva sytytyspelti eli ns. kesäpelti aiheuttaa savukaasujen luokan olevan vähintään T600.

 

Saunan kiuas

Saunan kiukaan savukaasujen lämpötilojen on todettu saavuttavan jopa yli 950 ºC lämpötilan (lämmöneristeistä ainoastaan palovillat ja keraamiset villat kestävät näitä lämpötiloja).

Tästä syystä normaalia T 80 - T 600 luokkien metallisia kevythormeja ei saa käyttää asuintalojen saunan kiukaan yhteydessä. Myöskään sellaisia kevytsoraharkkohormeja, joita ei ole mitoitettu yli 600 ºC lämpötiloille (pelkkä nokipalotesti ei ole riittävä), ei suositella käytettäväksi kiukaan yhteydessä.

Rakennusvalvonta suosittelee saunan kiukaan yhteydessä käytettäväksi vain muurattuja hormeja. Tällöinkin on aina otettava huomioon muurausohjeet, mm. savilaastin käytön osalta.

Ohjeiden noudattaminen

Huomattavaa, että tulisijan pitkäaikainen lämmittäminen nostaa rakenteiden lämpötiloja merkittävästi, vaikka suojaetäisyydet olisivatkin määräysten mukaisia, myös perinteisillä muuratuilla rakenteilla. Tästä syystä tulisijan valmistajan ohjeita lämmityksestä tulee aina noudattaa. Valmistajan ohjeet perustuvat useimmiten tulisijan optimaaliseen käyttöön ja niiden vastainen ylimääräinen lämmittäminen vain tuhlaa polttopuita ja aiheuttaa turhan tulipaloriskin. Lämpö karkaa niin sanotusti "harakoille".

/10.1.2014