Kauppi Esa - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

Esa Kauppi Esa Kauppi

 • Suorittaa lautakunnalle kuuluvaa kaupunkikuvallista valvontaa ja selvittää rakennusten soveltumisen ympäristöön.
   
 • Valmistelee toimialaansa kuuluvat asiat kaupunkikuvatyöryhmälle ja lupahakemuksesta päättävälle viranomaiselle.
   
 • Opastaa rakennuttajia ja suunnittelijoita rakentamiseen ja kaupunkikuvaan liittyvissä kysymyksissä.
   
 • Ottaa vastaan istutus- ja värityssuunnitelmat.
   
 • Ratkaisee myynti-, tiedotus- ja mainoslaitteita koskevat lupa-asiat sekä tontin aitaamista koskevat ilmoitukset.
   
 • Ratkaisee maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset maisematyölupa-asiat.

Tietoa arkkitehtuurikilpailujen järjestämisestä http://www.safa.fi/

Esa Kauppi, arkkitehti, tarkastusarkkitehti

 • Puhelin work 044 703 2702
 • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.