Savuhormitarkastus

Savuhormitarkastus pyydetään rakennusvalvonnasta, kun savuhormi on asennettu ja ennen kuin se peitetään  (esimerkiksi sisäkattoverhous estää läpiviennin tarkastuksen). Savuhormin vaatimat pinnoitukset väli- ja yläpohjien osalta on oltava tehtynä. Läpivientien kohdilla läpivientieriste (palovilla) on oltava asennettuna.


Ennen savupiipun asennusta ja hormitarkastusta erityissuunnittelijan on laadittava savupiippusuunnitelma, joka toimitetaan ja esitellään rakennusvalvontaan. Savupiippusuunnitelman sisältö esitetään ympäristöministeriön asetuksessa savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta 745/2017 (savupiippuasetus).


Savuhormitarkastuksessa on esitettävä savupiippusuunnitelman lisäksi savuhormin ja tulisijan asennusohjeet, sekä CE-hyväksyntä ja DoP (suoritustasoilmoitus) valmispiippujen ja tulisijojen osalta. CE-hyväksynnän osoittava tyyppikilpi on kiinnitettävä valmispiippuun tai sen välittömään läheisyyteen.


Katso ohjeet savuhormeista ja tulisijoista näistä linkeistä.

 

Katselmukset

Mittapuolen katselmukset:

Rakennusvalvonnan katselmukset:

Muut katselmukset: