Huoneistosauna - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta tai kirjallisena rakennusvalvonnasta.

KAIKKI LUVAT OVAT MAKSULLISIA. 1.1.2016 lähtien paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.

Huoneistosauna Huoneistosauna

Asuinhuoneiston saunan rakentaminen vaatii toimenpideluvan. 

Tarvittavat asiakirjat:

1. Lupahakemus

Rakennus-/Toimenpidelupahakemus/Ilmoitus

Hakijana taloyhtiö, allekirjoittajana taloyhtiön edustaja (allekirjoitusoikeuden omaava isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja)

2. Piirustukset

3 sarjana, seläkkein nidottuina, päivättyinä ja suunnittelijan allekirjoitettuina

HUOM! Sähköisessä lupa-asioinnissa vaaditaan 2 sarjaa paperisena (vastaavat kuin sähköiset piirustukset) ennen lupapäätöksen tekoa!

 • asemapiirros, mittakaava 1:200, asemapiirroksessa esitetään huoneiston sijainti
 • leikkauspiirustukset 1:100, 1:50 ja rakennetyypit; erityisesti kosteustekninen toimivuus, asuinhuoneistojen välinen palo-osastointi/ääneneristys
 • pohjapiirustukset 1:100, 1:50; esitettävä mm. purettavat rakenteet, lattiakaivot ja kallistukset, seinärakenteet, poisto- ja tuloilmanvaihto, oviaukkojen koko 

3. Vastaava työnjohtaja

4. RH 1 ja RH 2 -lomakkeet

5. Taloyhtiön suostumus

 • hallituksen pöytäkirjaote tai vastaava

Tarvittaessa voidaan pyytää muutakin selvitystä.

Ohje huoneistosaunojen vv- ja iv-suunnitelmista (41 kt, pdf)

/14.4.2016 AM

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Rakennusvalvonta yhteystiedot

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2,
 • Postiosoite postal PL 38 90015 Oulu
 • Puhelin Asiakaspalvelu work 08 5584 3500
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Rakennusvalvonta
 • Aukioloajat Ma–pe klo 8.00–16.00
 • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.