Keinänen Juha - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

Juha Keinänen Juha Keinänen

 • Valvoo, että rakennuskohteilla on tarvittavat kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen ja ilmanvaihtolaitteistojen suunnitelmat ja asennuksista vastaavat työnjohtajat.
   
 • Ottaa vastaan virastoon toimitettavat kvv- ja iv- suunnitelmat, määrittelee suunnitelmien vaativuusluokat, tarkastaa suunnittelijoiden kelpoisuuden ko. suunnittelutehtäviin ja valvoo, että suunnittelijat noudattavat säädöksiä ja suunnitelmat ovat säädösten mukaisia.
   
 • Tarkastaa kvv- ja iv-työnjohtajan kelpoisuuden ko. rakennuskohteeseen, hyväksyy kvv- ja iv-työnjohtajat rakennuskohteisiin ja valvoo että he hoitavat tehtävänsä.
   
 • Suorittaa rakennuskohteissa katselmuksia ja valvoo, että kvv- ja iv-asennukset tehdään suunnitelmien ja säädösten mukaisesti ko. käyttöön hyväksytyistä asennustarvikkeista.
   
 • Valvoo, että kaupungin yleiseen vesi- ja viemäriverkostoon liittyvien kiinteistöjen kvv-laitteistojen asennuksissa noudatetaan säädöksiä ja Oulun Veden antamia ohjeita.

Juha Keinänen, LVI-insinööri

 • Puhelin work 050 5626 827
 • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.