Julkisivumuutos tai -korjaus

Julkisivumuutoksissa lupa vaaditaan, kun julkisivujen rakenteita tai materiaaleja muutetaan. Julkisivukorjausten yhteydessä on aina selvitettävä myös ulkoseinien lisälämmöneristämisen mahdollisuus. Suojellun tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen julkisivukorjaukset ovat aina luvanvaraisia.

Julkisivujen värin vaihtamisen luvanvaraisuus on selvittetävä tapauskohtaisesti rakennusvalvonnasta. Asuinrakennuksen ja sen talousrakennusten julkisivujen ja katon värin muuttaminen on vapautettu luvan hakemisesta ottaen huomioon mitä tonttia mahdollisesti koskevassa rakentamistapaohjeessa on väristä todettu eikä kyseessä ole asemakaavassa tai rakennussuojelulaissa suojeltu rakennus.

Myös parvekekorjaukset kuuluvat "Julkisivumuutos tai -korjaus"-lupatyypin sisään. Ikkunoiden uusiminen tai osittainen verhouksen uusiminen ennalleen ovat tyypin ” Ikkunoiden tai ulko-ovien vaihtaminen tai muu rakennuksen vaipan vähäinen muutos”-tyypin korjauksia. Mikrobivaurioituneiden ulkoseinärakenteiden korjaukset luvitetaan "Kosteusvaurio- tai sisäilmakorjaus"-tyypin luvilla.

Lupahakemukseen nimettävät vastuuhenkilöt ovat

 • Pääsuunnittelija
 • Rakennussuunnittelija
 • Tarvittaessa rakennesuunnittelija (parvekkeiden korjaukset ja rakenteiden muutokset)
 • Tarvittaessa rakennusfysiikan suunnittelija (lisälämmöneristys)
 • Vastaava työnjohtaja (Jos urakka kilpailutetaan, on vastaava työnjohtaja hyväksytettävä ennen töiden aloittamista)

Rakennussuunnittelun vaativuusluokka on yleensä tavanomainen. Vaativa luokka voi tulla kyseeseen esimerkiksi arvokkaissa tai suojelluissa rakennuksissa. Rakenne- tai rakennusfysiikkasuunnittelun vaativuusluokka on yleensä tavanomainen. Vaativa luokka voi tulla kyseeseen esimerkiksi korkeissa rakennuksissa tai epätavanomaisissa julkisivuratkaisuissa. Rakennesuunnittelu voi pitää sisällään myös tavanomaisen rakennusfysiikan suunnittelun.

Aina tarvittavat liitteet

 • Asemapiirustus tai sijaintipiirros
 • Julkisivupiirustus
 • Leikkaus
 • Rakennetyypit, joissa tarvittaessa on esitetty muuttuneiden rakenteiden lämmön- ja ääneneristys sekä palonkesto
 • Selvitys korjaus- ja muutostyön energiatehokkuudesta

Mahdollisesti tarvittavat liitteet

 • Naapuriluettelo ja selvitys naapureille ilmoittamisesta tai naapurien suostumukset
 • Selvitys rakennuspaikan hallinnasta
 • Valtakirja luvan hakemiseen kaikilta omistajilta sähköisen hakemuksen perustajalle
 • Ote kauppa- tai yhdistysrekisteristä
 • Ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouspöytäkirjasta - korjauspäätös ja valtuutus luvan hakemiseen
 • Kaupunkikuvatyöryhmän lausuntopyyntölomake

Tapauskohtaisesti voidaan tarvita muitakin erityissuunnittelijoita tai hakemusliitteitä.

Hae lupaa sähköisessä järjestelmässä

Sähköisen järjestelmän ohjeet

OTe 27.9.2019

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Opastus rakennusvalvonnan sähköiseen asiointiin - video

Opastus lupahakemuksen tekemiseen - video

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta.

Oulun kaupungin rakennusvalvonta siirtyy 1.1.2019 lähtien kokonaan sähköiseen toimintatapaan. Sähköisesti saapuneista lupahakemuksista tehdään sähköiset lupapäätökset ja myös piirustukset leimataan sähköisesti. Paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä tai hakemusta ole jätetty paperisena. 

Kaikki luvat ovat maksullisia. Paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.

 

Käyntiasiointi rakennusvalvonnassa tapahtuu asiakaspalvelupisteen kautta ja suosittelemme varaamaan ajan, jotta voimme varmistaa hyvän palvelun. Ilman ajanvarausta teitä palvelevat päivystävä lupavalmistelija ja insinööri.

Mikäli hankkeella on jo lupavalmistelija, ota ensisijaisesti yhteyttä sähköisen asiointipalvelun kautta valmistelijaan tai sovi hänen kanssaan aika henkilökohtaiseen tapaamiseen.

Käyntiosoite: Solistinkatu 2
Postiosoite: PL 38, 90015 Oulu

Aukioloajat ma–pe klo 8.00–16.00

Asiakaspalvelu 08 5584 3500

Päivystävä lupavalmistelija 040 702 2286
Päivystävä tarkastusinsinööri 044 703 2711
(ma-ke klo 8-16, to12-16, pe 8-16)

Korjausneuvonta 044 703 2722

Sähköposti
rakennusvalvonta(at)ouka.fi

Lisää yhteystietoja

Anna palautetta