Julkisivumuutos - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta tai kirjallisena rakennusvalvonnasta.

KAIKKI LUVAT OVAT MAKSULLISIA. 1.1.2016 lähtien paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.

Julkisivumuutos Julkisivumuutos

Julkisivumuutoksissa toimenpidelupa vaaditaan yleensä, kun kyseessä on julkisivujen alkuperäisestä poikkeavat väri- ja materiaalimuutokset, julkisivun lisälämmöneristäminen, uusien ikkunoiden tai ovien asentaminen, katemateriaalin vaihtaminen tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen julkisivumuutokset.

Korjaus- ja muutostöissä tulee arvioida myös energiatehokkuus, esim. ulkoseinän lisälämmöneristys ja tiiveys tai ikkunoiden/ovien u-arvo. Luvan liitteeksi lisätään Selvitys muutostöistä- lomake, johon voi tarvittaessa esittää toimenpiteet energiatehokkuuden lisäämiseksi.

Tarvittavat asiakirjat:

1. Lupahakemus

Allekirjoittajana kaikki rakennuspaikan omistajat tai haltijat

2. Piirustukset

3 sarjana, seläkkein nidottuina, päivättyinä ja suunnittelijan allekirjoitettuina

HUOM! Sähköisessä lupa-asioinnissa vaaditaan 2 sarjaa paperisena (vastaavat kuin sähköiset piirustukset) ennen lupapäätöksen tekoa!

  • muuttuvat julkisivut 1:100, 1:50

3. Värityssuunnitelmat (kun vain pintamaalataan)

  • värityssuunnitelmalomakkeet, 2 kappaleena

4. Naapureille tiedottaminen, naapurilomake

5. Selvitys korjaustoimista-liite

Osoitetaan tarvittaessa energiatehokkuuteen liittyvät parantamistoimenpiteet (esim. ulkoseinän lisälämmöneristäminen, uusien ikkunoiden u-arvo, tiiveys)

Tarvittaessa voidaan pyytää muutakin selvitystä.

14.4.2016 /AM

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Rakennusvalvonta yhteystiedot

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2,
  • Postiosoite postal PL 38 90015 Oulu
  • Puhelin Asiakaspalvelu work 08 5584 3500
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Rakennusvalvonta
  • Aukioloajat Ma–pe klo 8.00–16.00
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.