Julkisivumuutos

Julkisivumuutoksissa toimenpidelupa vaaditaan yleensä, kun kyseessä on julkisivujen alkuperäisestä poikkeavat väri- ja materiaalimuutokset, julkisivun lisälämmöneristäminen, uusien ikkunoiden tai ovien asentaminen, katemateriaalin vaihtaminen tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen julkisivumuutokset.

Korjaus- ja muutostöissä tulee arvioida myös energiatehokkuus, esim. ulkoseinän lisälämmöneristys ja tiiveys tai ikkunoiden/ovien u-arvo. Luvan liitteeksi lisätään Selvitys muutostöistä- lomake, johon voi tarvittaessa esittää toimenpiteet energiatehokkuuden lisäämiseksi.

Tarvittavat asiakirjat:

1. Lupahakemus

     Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta.

Hakijoina kaikki rakennuspaikan omistajat tai haltijat

2. Piirustukset

3 sarjana, seläkkein nidottuina, päivättyinä ja suunnittelijan allekirjoitettuina

HUOM! Sähköisessä lupa-asioinnissa paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä.

  • asemapiirustus
  • muuttuvat julkisivut 1:100, 1:50

3. Värityssuunnitelmat (kun vain pintamaalataan)

  • värityssuunnitelmalomakkeet, 2 kappaleena

4. Naapureille tiedottaminen, naapurilomake

5. Selvitys korjaustoimista-liite

Osoitetaan tarvittaessa energiatehokkuuteen liittyvät parantamistoimenpiteet (esim. ulkoseinän lisälämmöneristäminen, uusien ikkunoiden u-arvo, tiiveys)

Tarvittaessa voidaan pyytää muutakin selvitystä.

14.4.2016 /AM

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta.

Oulun kaupungin rakennusvalvonta siirtyy 1.1.2019 lähtien kokonaan sähköiseen toimintatapaan. Sähköisesti saapuneista lupahakemuksista tehdään sähköiset lupapäätökset ja myös piirustukset leimataan sähköisesti. Paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä tai hakemusta ole jätetty paperisena. 

Kaikki luvat ovat maksullisia. 1.1.2016 lähtien paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.

 

Asiointi rakennusvalvonnassa

Käyntiasiointi rakennusvalvonnassa tapahtuu asiakaspalvelupisteen kautta ja suosittelemme varaamaan ajan, jotta voimme varmistaa hyvän palvelun. Ilman ajanvarausta teitä palvelevat päivystävä lupavalmistelija ja insinööri.

Mikäli hankkeella on jo lupavalmistelija, ota ensisijaisesti yhteyttä sähköisen asiointipalvelun kautta valmistelijaan tai sovi hänen kanssaan aika henkilökohtaiseen tapaamiseen.

Käyntiosoite: Solistinkatu 2
Postiosoite: PL 38, 90015 Oulu

Aukioloajat ma–pe klo 8.00–16.00

Asiakaspalvelu 08 5584 3500

Päivystävä lupavalmistelija 040 702 2286
Päivystävä tarkastusinsinööri 044 703 2711
(ma klo12-16, ti-pe klo 8-11 ja 12-16)

Korjausneuvonta 044 703 2722

Sähköposti
rakennusvalvonta(at)ouka.fi

Lisää yhteystietoja

Anna palautetta