Kattojen rakenteellinen turvallisuus

Ympäristöministeriön ohje kattojen tarkastukseen

Tärkeä toimeksianto kiinteistöjen omistajille ja käyttäjille
Kattojen kantavissa rakenteissa on esiintynyt viime talvina lukuisia onnettomuuksia tai "läheltä piti" -tilanteita. Ei ole mitään syytä olettaa, että kaikki kestämättömät katot olisivat jo paljastuneet. Tuleva talvikausi asettaa jälleen katot koetukselle. Vakaviakin puutteita taas paljastunee.

Vastuu katon kestävyydestä ja kunnosta on kiinteistönomistajalla.

Ympäristöministeriö on toiminut aktiivisesti asiassa ja antanut jokaiselle kunnalle ohjeet onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi. Teollisuuden ja asiantuntijoiden kanssa on kartoitettu tyypillisiä riskillisiä katto- ja kannatintyyppejä.

Erityinen huoli kohdistuu kattoihin, joiden alle kokoontuu lukuisia ihmisiä ja jotka ovat kannattajien jänneväleiltään pitkiä, kannattajat puuristikko- tai liimapuurakenteita tai jännebetonisia harjapalkkeja. Mutta kaikentyyppiset kannattajat tulisi nyt arvioida. Omakotitalot eivät yleensä kuulu riskiryhmään.

Oulun rakennusvalvonnan kotisivuilta on saatavissa ministeriön ohje erilaisten rakenteiden arviointiin. Kaikki epäilyttävät havainnot on dokumentoitava ja ilmoitettava rakennusvalvontaan.

Oulun rakennusvalvonta kehottaa kiinteistönomistajia käynnistämään arvioinnin asiantuntijoiden avustuksella sekä ilmoittamaan siitä ja sen tuloksesta oman kuntansa rakennusvalvontaan. Oulun rakennusvalvonnassa ins. Ilkka Jaara, etunimi.sukunimi@ouka.fi tai puh. 044 703 2712 ja ympäristökunnissa rakennustarkastajat opastavat mm. asiantuntijan käytössä ja riskillisten rakenteiden tunnistamisessa.

Rakennusvalvonta tulee ottamaan yhteyttä joihinkin kiinteistönomistajiin varmistaakseen tarkastuksen käynnistymisen.