Kattomuutos - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta tai kirjallisena rakennusvalvonnasta.

KAIKKI LUVAT OVAT MAKSULLISIA. 1.1.2016 lähtien paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.

Kattomuutos Kattomuutos

Kattomuutoksissa toimenpidelupa vaaditaan yleensä, kun kyseessä on katon alkuperäisestä poikkeavat väri- ja katemateriaalimuutokset, katon korottaminen, rakenteelliset muutokset, kattomuodon muuttaminen tai uusien kattoikkunoiden lisääminen. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen esim. sadevesijärjestelmän muutokset voivat olla luvanvaraisia.

Korjaus- ja muutostöissä tulee arvioida myös energiatehokkuus, lähinnä yläpohjan lisälämmöneristys, kun vanha katemateriaali poistetaan (vaikka se korvattaisiin samanlaisella). Luvan liitteeksi lisätään Selvitys muutostöistä- lomake, johon voi tarvittaessa esittää toimenpiteet energiatehokkuuden lisäämiseksi.

Tarvittavat asiakirjat:

1. Lupahakemus

allekirjoittajana rakennuspaikan omistaja(t) tai haltija(t)

2. Piirustukset

3 sarjana, seläkkein nidottuina, päivättyinä ja suunnittelijan allekirjoitettuina

HUOM! Sähköisessä lupa-asioinnissa vaaditaan 2 sarjaa paperisena (vastaavat kuin sähköiset piirustukset) ennen lupapäätöksen tekoa!

 • asemapiirros 1:200, asemapiirroksessa esitetään räystään sijainti
 • leikkauspiirustukset 1:100, 1:50
 • julkisivut 1:100, 1:50

3. Naapureille tiedottaminen (kun katteen väri vaihtuu)

4. Selvitys korjaustoimista-liite

 • osoitetaan tarvittaessa energiatehokkuuteen liittyvät parantamistoimenpiteet (yleensä yläpohjan lisälämmöneristäminen), kun katemateriaali uusitaan kokonaan ja yläpohjan rakenteet ovat näkyvissä / korjattavissa

5. Rasitehakemus, jos räystäs ulottuu naapuritontin puolelle

 • naapurin hyväksymä ja allekirjoittama rasitehakemus

 

Tarvittaessa voidaan pyytää muutakin selvitystä.

 

 

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Rakennusvalvonta yhteystiedot

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2,
 • Postiosoite postal PL 38 90015 Oulu
 • Puhelin Asiakaspalvelu work 08 5584 3500
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Rakennusvalvonta
 • Aukioloajat Ma–pe klo 8.00–16.00
 • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.