Kattomuutos

Kattomuutoksissa toimenpidelupa vaaditaan yleensä, kun kyseessä on katon alkuperäisestä poikkeavat väri- ja katemateriaalimuutokset, katon korottaminen, rakenteelliset muutokset, kattomuodon muuttaminen tai uusien kattoikkunoiden lisääminen. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen esim. sadevesijärjestelmän muutokset voivat olla luvanvaraisia.

Korjaus- ja muutostöissä tulee arvioida myös energiatehokkuus, lähinnä yläpohjan lisälämmöneristys, kun vanha katemateriaali poistetaan (vaikka se korvattaisiin samanlaisella). Luvan liitteeksi lisätään Selvitys muutostöistä- lomake, johon voi tarvittaessa esittää toimenpiteet energiatehokkuuden lisäämiseksi.

Tarvittavat asiakirjat:

1. Lupahakemus

    Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta.

  Hakijoina kaikki rakennuspaikan omistaja(t) tai haltija(t)

2. Piirustukset

3 sarjana, seläkkein nidottuina, päivättyinä ja suunnittelijan allekirjoitettuina

HUOM! Sähköisessä lupa-asioinnissa paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä.

  • asemapiirros 1:200, asemapiirroksessa esitetään räystään sijainti
  • leikkauspiirustukset 1:100, 1:50
  • julkisivut 1:100, 1:50

3. Naapureille tiedottaminen (kun katteen väri vaihtuu)

4. Selvitys korjaustoimista-liite  lomake

  • osoitetaan tarvittaessa energiatehokkuuteen liittyvät parantamistoimenpiteet (yleensä yläpohjan lisälämmöneristäminen), kun katemateriaali uusitaan kokonaan ja yläpohjan rakenteet ovat näkyvissä / korjattavissa

5. Rasitehakemus, jos räystäs ulottuu naapuritontin puolelle

  • naapurin hyväksymä ja allekirjoittama rasitehakemus

 

Tarvittaessa voidaan pyytää muutakin selvitystä.

 

 

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta.

Oulun kaupungin rakennusvalvonta siirtyy 1.1.2019 lähtien kokonaan sähköiseen toimintatapaan. Sähköisesti saapuneista lupahakemuksista tehdään sähköiset lupapäätökset ja myös piirustukset leimataan sähköisesti. Paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä tai hakemusta ole jätetty paperisena. 

Kaikki luvat ovat maksullisia. 1.1.2016 lähtien paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.

 

Asiointi rakennusvalvonnassa

Käyntiasiointi rakennusvalvonnassa tapahtuu asiakaspalvelupisteen kautta ja suosittelemme varaamaan ajan, jotta voimme varmistaa hyvän palvelun. Ilman ajanvarausta teitä palvelevat päivystävä lupavalmistelija ja insinööri.

Mikäli hankkeella on jo lupavalmistelija, ota ensisijaisesti yhteyttä sähköisen asiointipalvelun kautta valmistelijaan tai sovi hänen kanssaan aika henkilökohtaiseen tapaamiseen.

Käyntiosoite: Solistinkatu 2
Postiosoite: PL 38, 90015 Oulu

Aukioloajat ma–pe klo 8.00–16.00

Asiakaspalvelu 08 5584 3500

Päivystävä lupavalmistelija 040 702 2286
Päivystävä tarkastusinsinööri 044 703 2711
(ma klo12-16, ti-pe klo 8-11 ja 12-16)

Korjausneuvonta 044 703 2722

Sähköposti
rakennusvalvonta(at)ouka.fi

Lisää yhteystietoja

Anna palautetta