Vesikattokorjaus tai -muutos

Vesikattokorjauksissa lupa vaaditaan kun katon rakenteita tai muotoa muutetaan. Myös uusien kattoikkunoiden lisääminen on luvanvaraista. Katemateriaalin uusiminen ennalleen ei vaadi lupaa. Suojellun tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen korjaukset ovat luvanvaraisia. 

Lupatyypillä käsitellään vesikattojen muotoon vaikuttavat muutokset ja vesikatemateriaalin vaihtaminen. Myös yläpohjan lisälämmöneristys sekä vähäiset ilmanvaihtojärjestelmien korjaukset vesikatolla tai ullakolla vesikattokorjauksen yhteydessä käsitellään tällä lupatyypillä.

Lupahakemukseen nimettävät vastuuhenkilöt

 • Pääsuunnittelija
 • Tarvittaessa rakennussuunnittelija (esim. vesikatemateriaalin vaihto)
 • Tarvittaessa rakennesuunnittelija (kantavien rakenteiden tai turvallisuuteen vaikuttavien rakenteiden rakentaminen tai muutos). Rakennesuunnittelu voi käsittää myös lisälämmöneristyksen vaatiman rakennusfysikaalisen suunnittelun.
 • Tarvittaessa IV-suunnittelija (vesikatolla tai ullakolla olevien IV-laitteiden tai koneiden uusiminen)
 • Vastaava työnjohtaja (Jos urakka kilpailutetaan, on vastaava työnjohtaja hyväksytettävä ennen töiden aloittamista)

Rakennussuunnittelun vaativuusluokka on yleensä tavanomainen. Pientaloissa tai vesikatemateriaalin vaihdossa saattaa riittää vähäinen luokka. Vaativa luokka voi tulla kyseeseen esimerkiksi suojelluissa tai arvokkaissa rakennuksissa. Mikäli tarvitaan rakennesuunnittelua, on sen luokka yleensä tavanomainen tai vähäinen. Rakennesuunnittelu voi pitää sisällään myös tavanomaisen rakennusfysikaalisen suunnittelun.

Aina tarvittavat liitteet

 • Asemapiirustus tai sijaintipiirros
 • Julkisivupiirustus, jossa lumiesteet ja palo-osastoinnit tarpeen mukaan.
 • Leikkaus, jossa on esitetty palo-osastointi
 • Rakennetyypit, joissa tarvittaessa on esitetty muuttuneiden rakenteiden lämmön- ja ääneneristys sekä palonkesto
 • Selvitys korjaus- ja muutostyön energiatehokkuudesta

Mahdollisesti tarvittavat liitteet

 • Vesikaton tasopiirustus
 • Selvitys rakennuspaikan hallinnasta
 • Valtakirja luvan hakemiseen kaikilta omistajilta sähköisen hakemuksen perustajalle.
 • Ote kauppa- tai yhdistysrekisteristä
 • Ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouspöytäkirjasta - korjauspäätös ja valtuutus luvan hakemiseen
 • Kaupunkikuvatyöryhmän lausuntopyyntölomake

Korjaus- ja muutostöissä tulee arvioida myös energiatehokkuus, lähinnä yläpohjan lisälämmöneristys, kun vanha katemateriaali poistetaan (vaikka se korvattaisiin samanlaisella). Luvan liitteeksi lisätään Selvitys muutostöistä- lomake, johon voi tarvittaessa esittää toimenpiteet energiatehokkuuden lisäämiseksi.

Hae lupaa sähköisessä järjestelmässä

Sähköisen järjestelmän ohjeet

OTe 27.9.2019

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Opastus rakennusvalvonnan sähköiseen asiointiin - video

Opastus lupahakemuksen tekemiseen - video

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta.

Oulun kaupungin rakennusvalvonta siirtyy 1.1.2019 lähtien kokonaan sähköiseen toimintatapaan. Sähköisesti saapuneista lupahakemuksista tehdään sähköiset lupapäätökset ja myös piirustukset leimataan sähköisesti. Paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä tai hakemusta ole jätetty paperisena. 

Kaikki luvat ovat maksullisia. Paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.

 

Käyntiasiointi rakennusvalvonnassa tapahtuu asiakaspalvelupisteen kautta ja suosittelemme varaamaan ajan, jotta voimme varmistaa hyvän palvelun. Ilman ajanvarausta teitä palvelevat päivystävä lupavalmistelija ja insinööri.

Mikäli hankkeella on jo lupavalmistelija, ota ensisijaisesti yhteyttä sähköisen asiointipalvelun kautta valmistelijaan tai sovi hänen kanssaan aika henkilökohtaiseen tapaamiseen.

Käyntiosoite: Solistinkatu 2
Postiosoite: PL 38, 90015 Oulu

Aukioloajat ma–pe klo 8.00–16.00

Asiakaspalvelu 08 5584 3500

Päivystävä lupavalmistelija 040 702 2286
Päivystävä tarkastusinsinööri 044 703 2711
(ma-ke klo 8-16, to12-16, pe 8-16)

Korjausneuvonta 044 703 2722

Sähköposti
rakennusvalvonta(at)ouka.fi

Lisää yhteystietoja

Anna palautetta