Kattomuutos

Kattomuutoksissa toimenpidelupa vaaditaan yleensä, kun kyseessä on katon alkuperäisestä poikkeavat väri- ja katemateriaalimuutokset, katon korottaminen, rakenteelliset muutokset, kattomuodon muuttaminen tai uusien kattoikkunoiden lisääminen. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen esim. sadevesijärjestelmän muutokset voivat olla luvanvaraisia.

Korjaus- ja muutostöissä tulee arvioida myös energiatehokkuus, lähinnä yläpohjan lisälämmöneristys, kun vanha katemateriaali poistetaan (vaikka se korvattaisiin samanlaisella). Luvan liitteeksi lisätään Selvitys muutostöistä- lomake, johon voi tarvittaessa esittää toimenpiteet energiatehokkuuden lisäämiseksi.

Tarvittavat asiakirjat:

1. Lupahakemus

    Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta.

  Hakijoina kaikki rakennuspaikan omistaja(t) tai haltija(t)

2. Piirustukset

3 sarjana, seläkkein nidottuina, päivättyinä ja suunnittelijan allekirjoitettuina

HUOM! Sähköisessä lupa-asioinnissa vaaditaan 2 sarjaa paperisena (vastaavat kuin sähköiset piirustukset) ennen lupapäätöksen tekoa!

  • asemapiirros 1:200, asemapiirroksessa esitetään räystään sijainti
  • leikkauspiirustukset 1:100, 1:50
  • julkisivut 1:100, 1:50

3. Naapureille tiedottaminen (kun katteen väri vaihtuu)

4. Selvitys korjaustoimista-liite  lomake

  • osoitetaan tarvittaessa energiatehokkuuteen liittyvät parantamistoimenpiteet (yleensä yläpohjan lisälämmöneristäminen), kun katemateriaali uusitaan kokonaan ja yläpohjan rakenteet ovat näkyvissä / korjattavissa

5. Rasitehakemus, jos räystäs ulottuu naapuritontin puolelle

  • naapurin hyväksymä ja allekirjoittama rasitehakemus

 

Tarvittaessa voidaan pyytää muutakin selvitystä.

 

 

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta tai kirjallisena rakennusvalvonnasta.

Kaikki luvat ovat maksullisia. 1.1.2016 lähtien paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Käyntiosoite
Solistinkatu 2

Postiosoite
PL 38 90015 Oulu

Puhelin
Asiakaspalvelu (toimisto) 08 5584 3500

Päivystävä lupavalmistelija:
040 702 2286 

(Ma klo12-15, Ti - Pe klo 9-11 ja 12-15)

Päivystävä tarkastusinsinööri:
044 703 2711

(Ma klo12-15, Ti - Pe klo 9-11 ja 12-15)

Korjausneuvonta
044 703 2722

Sähköposti
rakennusvalvonta(at)ouka.fi

Tarkemmat puhelinnumerot

Verkkosivut
Rakennusvalvonta

Aukioloajat
Ma–pe klo 8.00–16.00

Anna palautetta