Korjausrakentaminen

Korjaus- ja muutostöihin tarvitaan rakennuslupa, jos työ on verrattavissa uuden rakentamiseen, rakennusta laajennetaan, kerrosalaa lisätään tai jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.

Aina korjaus- ja muutostyön yhteydessä tulee tarkastella onko toimenpiteen yhteydessä mahdollista parantaa energiatehokkuutta. Lupa tarvitaan sellaiseen rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuviin korjaus- ja muutostöihin, joilla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen vaikka toimenpide muuten olisikin vapautettu luvan hakemisesta.

Esimerkiksi vesikatteen uusiminen voi olla joissain tapauksissa vapautettu luvan hakemisesta mutta koska työn yhteydessä voi olla mahdollista parantaa yläpohjan energiatehokkuutta, tulee sen mahdollisuu tarkastella. Tällöin luvan tarpeen ja energiatehokkuuden parantamisen tarpeen määrittelee se, onko energiatehokkuuden parantaminen teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti mahdollista. 

Energiatehokkuuden parantamiseen on useita erilaisia keinoja ja riittävää parannusta voidaan mitata eri tavoin.

Lisätietoa luvan hakemisesta korjaustoimenpiteisiin

Selvitys muutos- ja korjaustöistä – liite rakennuslupaan

Laajennusten energiatehokkuusvaatimusten ohjeistus Oulussa

Korjausrakentamisen neuvonta

Rakennusvalvonta auttaa pientaloasujia pienentämään energialaskuaan ja riskit tiedostaen korjaamaan talonsa energiatehokkaammaksi samalla sen arvoa nostaen. Tätä varten olemme kehittäneet Energiakorjaus-korttisarjan ja Energiakorjaus-sivuston, joilla ohjataan korjaushankkeen läpiviennissä -kuntoselvityksistä työmaatoteutukseen ja ikkunan tiivistyksestä täydelliseen peruskorjaukseen.

Energiakorjaus on ajankohtainen jokaiselle remontoijalle Maankäyttö- ja rakennuslain muutosten ohjatessa yhä voimakkaammin energiatehokkuuden parantamiseen aina  korjaustoimien yhteydessä.

Mikäli olet epävarma vaatiiko korjaustoimenpiteesi rakennuslupaa, varmista asia rakennusvalvonnasta.

Energiakorjaus.info -sivustolta löydät paljon asiaa avuksi korjauksen suunnitteluun.

Kun harkitset talosi remontointia, ota yhteyttä Oulun rakennusvalvonnan korjausneuvontaan. Mietitään yhdessä kuinka edetä kotisi remontin ja energiakorjauksen kanssa!

Taloyhtiölupa

 • taloyhtiö voi yhdellä luvalla hakea rakennusluvan kaikille taloyhtiön ns. perustyyppien pesuhuoneremonteille. 
 • osakkaat voivat toteuttaa pesuhuoneremonttejaan omaan tahtiinsa, valmiilla suunnitelmilla ja valmiiksi luvitettuna.
 • lupa on halvempi kuin jokainen pesuhuoneremontti erikseen haettuna
 • edellytyksenä on, että asianmukaiset suunnitelmat on laadittu ja taloyhtiöllä on koko luvan ajan nimettynä / hyväksytettynä vastaava työnjohtaja.
 • yksilölliset pesuhuoneremontit ja laajennukset luvitetaan erikseen ellei niitä ole sisällytetty lupaan 
 • taloyhtiö tiedottaa itse osakkaita taloyhtiöluvasta

 

Taloyhtiöiden remonttien laatutaso nousee asianmukaisten, valmiiden suunnitelmien myötä.

Työmaalle saadaan toteutuksesta vastaava, kelpoinen henkilö, joka on rakentamisen ammattilainen.

Lupien hakeminen helpottuu.

 

Taloyhtiölupa koskee

 • pesuhuoneiden uusiminen (mm. vedeneristeet)
 • parveke- ja terassilasitukset
 • kengityskorjaukset (valesokkelin/alaohjauspuun korjaustyö)

 

Rakennuslupa

 • rakennuslupa haetaan sähköisessä lupapalvelussa
 • koskee pesuhuoneiden perustyyppejä
 • yksilölliset ratkaisut ja laajennukset luvitetaan erikseen ellei niitä ole sisällytetty lupaan
 • taloyhtiö teettää ammattilaisella asianmukaiset suunnitelmat, joihin kuuluu
 • asema-/sijaintipiirros
 • kerrospohjat 1:100
 • pesuhuoneet, perustyypit esim. huonekortteina 1:50
 • märkätilaleikkaus tai –detaljit, joissa esitetty vähintään lattia-seinä –liittymä, lattiakaivon kohta ja kynnys
 • lupaan kiinnitetään vastaava työnjohtaja, vastaava työnjohtaja on nimettynä luvassa koko ajan *)
 • lupa on voimassa 5 vuotta
 • luvalle voidaan myöntää jatkoaikaa luvan voimassaoloaikana enintään 2 + 3 vuotta, jos
 • luvassa on koko ajan nimettynä vastaava työnjohtaja

*) Vastaavan työnjohtajan (VTJ) ei tarvitse sitoutua 10 vuodeksi lupaan. VTJ voi olla palkattuna esim. puitesopimuksella kolmeksi vuodeksi. Tämän vastaavan työnjohtajan irtisanoutuessa, uusi  puitesopimuksella valittu työnjohtaja nimetään ja hyväksytetään lupaan. Vastaava työnjohtaja voi olla myös kylpyhuonekohtainen. Työnjohtajan vaihtamisesta ei tule maksua.

 

 

Katselmukset

ensimmäinen pesuhuone katselmoidaan

 • aloituskokous, jossa käydään läpi vastaavan työnjohtajan ja taloyhtiön edustajan kanssa luvan ehdot
 • normaalit katselmukset: purku-/rakennekatselmus
 • käyttöönottokatselmus

seuraavat pesuhuoneet

 • aloitusilmoitus (vastaava työnjohtaja)
 • satunnaisesti normaalit katselmukset: purku-/rakennekatselmus (vastaava työnjohtaja)
 • käyttöönottokatselmus (vastaava työnjohtaja)

viimeinen luvassa oleva pesuhuone

 • loppukatselmus (vastaava työnjohtaja)
 • loppukatselmus sulkee luvan
 • vastaavan työnjohtajan vastuun lopettaminen
 • ei voi hakea jatkoaikaa
 •  yksilölliset ratkaisut, laajennukset yms. luvitetaan erikseen ellei niitä ole sisällytetty lupaan
 •  

Taloyhtiölupa

-

Katselmukset

.

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Korjausneuvontasivusto

www.energiakorjaus.info

Korjausrakentamisen yhteystietoja

 

Anneli Paakkari
Tarkastusarkkitehti
044 703 2717

Olli Teriö
Korjausrakentamisen asiantuntija
040 162 8814

Juha Järvenpää
Tarkastusinsinööri
044 703 2708

Ilkka Räinä
Johtava LVI-insinööri
040 620 8487

Juha Keinänen
LVI-insinööri
050 562 6827

Eero Kannisto
LVI-insinööri
040 676 5498

Esa Ervasti
LVI-insinööri
044 703 2706

Sähköposti
etunimi.sukunimi@ouka.fi